Latvijas muzeju katalogs

MUZEJU BIEDRĪBA

Skolas iela 12, Madona, LV - 4801

  • phone:  +371 29418187
GADA BALVU ATBALSTA:




LMB seminārs "Brīvprātīgo darbs muzejā"

 

20. janvāris. 2012

Voluntieru programmas Latvijas muzejos vēl nav kļuvušas par tradīciju. Kaut arī bieži dzirdam no daudziem muzeju kolēģiem par lieliskiem voluntieriem, tomēr masveidā par programmām, un vēl ar tradīciju, pagaidām runāt pāragri.

Viena no nedaudzām, kas transformējoties, attīstoties un skaitliski augot, uzskatāma par īstu Voluntieru programmu ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Voluntieru jeb Vēstnešu programma. Izveidojusies 2009.gadā kā atbilde uz ekonomisko krīzi ar mērķi iesaistīt kultūras aktivitātēs aktīvus, darbīgus cilvēkus, kuri uz brīdi zaudējuši darbu. Sākot ar 2010 gadu LNMM strādā pie ilgtsējīgas un iekļaujošas brīvprātīgo programmas, saglabājot Muzeja vēstnešu nosaukumu. Programma joprojām veidojas un attīstās. Mācās – gan koordinatori, gan voluntieri. Mācās gan no savām kļūdām, gan Rietumu kolēģu veikuma – tiekoties, diskutējot, lasot, piedaloties. Programmai līdz 2013. gadam gaidāms liels izaicinājums. Ir atbalstīts LNMM un Budapeštas māsklas muzeja senioru voluntieru mobilitātes projekts par senioru voluntieru pieredzes apmaiņu. Un šoreiz nevis speciālisti brauks papildināt zināšanas, bet gan muzeja lietotājs – seniors voluntieris, kas būs darbojies un voluntējis LNMM un izcīnijis iespēju 3 nedēļas pavadīt radniecīgā institūcijā Budapeštā – novērot, mācīties, stāstīt par mūsu pieredzi un atvest jaunas zināšanas un jaunu pieredzi arī uz Latviju. Labākais piemērs, kā muzejs var ne tikai mācīt, bet arī mācīties. Mācīties no citiem caur sava lietotāja / voluntiera pieredzi un novērojumiem.

LMB seminārā runāsim par brīvprātīgo darbu muzejā ne tikai no institūcijas skatupunkta, bet arī no pašu brīvprātīgo perspektīvas. Vērtēsim, kādi ir muzeju ieguvumi un ko muzejiem būtu jāņem vērā, uzsākot plānot brīvprātīgo programmas muzejos. Uzklausīsim pašu brīvpprātīgo viedokļus par motivāciju un pieredzi darbojoties kādā no muzejiem. Par savu pieredzi muzejā stāstīs LNMM Vēstnešu programmas dalībnieki un Budapeštas mākslas muzeja voluntieri.

Semināra programma:

11:00 - 11:15

Voluntieri muzejos. Prakses, iespējas un izaicinājumi. LNMM Projektu konsultante, LMB priekšsēdētāja Ineta Zelča Sīmansone

11:15 - 11:30

LNMM Vēstnešu programma. LNMM Izglītības programmu kuratore, Vēstnešu programmas koordinatore Marta Šuste

11:30 - 11:45 / 11:45 - 12:00

LNMM un Budapeštas mākslas muzeja senioru voluntieru mobilitātes projekts. Projekta vadītāja Ineta Zelča Sīmansone

12:00 - 12:15 

Budapeštas mākslas muzeja Voluntieru programma. Budapeštas mākslas muzeja Voluntieru programmas dalībnieces Kerenyi-Moen Katalin un Fehevari Janosne (angļu valodā)

12:15 - 12:30 

LNMM Vēstnešu programma dalībnieku skatījumā

12:30 - 13:00

Diskusijas. Labas prakses piemēri

 

Norises laiks:

20.01.2012., pulksten 11:00 - 13:30

Norises vieta:

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs,

Elizabetes ielā 57a - 26

LMB biedriem dalība seminārā bezmaksas, pārējiem interesentiem 5 Ls.

Pieteikšanās līdz 17.01.2012, rakstot uz e-pastu muzeji@muzeji.lv

 
blog comments powered by Disqus