Latvijas muzeju katalogs

MUZEJU BIEDRĪBA

Skolas iela 12, Madona, LV - 4801

  • phone:  +371 29418187
GADA BALVU ATBALSTA:
Muzejs un mārketinga aktivitātes. LNMM pieredze un ieceres.

 

21. oktobris. 2016 – 31. jūlijs. 2017

LNMM ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem Latvijas muzejiem. Labi zināms un cienīts sabiedrībā. Arī muzeju nozarē ar savu darbību ir uzskatāms par izcilības paraugu. Tāpēc nav pārsteigums, ka Jūsu muzeja akcija Atvērto durvju dienas atjaunotajā muzeja ēkā 2015.gadā no 12. līdz 16.decembrim ieguva atzinības rakstu LMB gada balvā Zelta Puteklis 2015.

Ar LNMM Komunikāciju nodaļas vadītāju Annu Balandinu  sarunājas Ieva Pētersone.

Kā radās ideja un vēlme vēl pirms oficiālās muzeja ekspozīcijas atklāšanas aicināt cilvēkus apskatīt muzeja galveno ēku? Ko vēlējāties ar to panākt? Vai bija bažas, ka pats ēkas remonts aizēnos ekspozīcijas jauno saturu, tāpēc tā jārāda pirms tam?

Ideja radās LNMM direktorei Mārai Lācei, jo vēlējāmies iepazīstināt sabiedrību ar muzejā paveiktajiem rekonstrukcijas un restaurācijas darbiem. Šī ir bijusi līdz šim vērienīgā rekonstrukcija un restaurācija ēkas vēsturē, kas ilga trīs gadus un pārvērta muzeju atbilstoši mūsdienīga, 21.gadsimta muzeja prasībām. Vēlējāmies sniegt auditorijai iespēju atklāt šo noslēpumu, ielūkoties muzeja tapšanas aizkulisēs.

Galvenais mērķis bija salīdzinoši īsā laikā informēt visplašāko sabiedrību par rekonstrukcijas projekta noslēgumu, kura trīs gadus bija pacietīgi vērojusi muzeja pārmaiņas no ārpuses un caur masu medijos sniegto informāciju, un iesaistīt to, personīgi uzrunājot muzeja lietotāju, iepazīstinot to ar atjauno muzeju, motivējot to muzejā atgriezties un piedzīvot jaunus atklājumus, kad muzejs būs oficiāli atklāts.

Vēlējāmies arī sabiedrībai uzskatāmi parādīt, kā īstenots vērienīgais projekts, kurā investēta gan pašvaldības, gan ES Fondu, gan valsts nauda. Līdz ar to svarīgi bija, ka tas ir bezmaksas pasākums, jo šajā projektā ieguldīti visas sabiedrības līdzekļi.

Nē, mums nebija bažu, ka topošā ekspozīcija varētu „aizēnot” ēku vai otrādi. Bija skaidrs, ka šis notikums intriģēs cilvēkus un aizraus to uzmanību, jo jau pati atjaunotā muzeja arhitektūra ir piedzīvojums. To apzinoties, plānojām saturu atklāt pakāpeniski ar sekojošajām aktivitātēm – muzeja atklāšanu 4.maijā, jaunu mobilo aplikāciju un citiem interpretācijas un izglītojošiem pasākumiem. Satura atsegšana dažādās formās aizvien turpinās un vēl turpināsies! Ir daudzi cilvēki, kas muzejā katru dienu ierodas pirmo reizi, un ir cilvēki, kas tajā jau atgriežas, ieintriģēti ar jaunu satura piedāvājumu.

Vai izdevās plānoto mērķi sasniegt?

Lielā sabiedrības atsaucība, milzīgā mediju interese un reakcija sociālajos tīklos, norāda, ka mērķis tika sasniegts: tika pievērsta vajadzīgā uzmanība valstiski nozīmīgajam notikumam, tika uzrunāta un iesaistīta plaša sabiedrība. Atvērto durvju pasākums iedvesmoja muzeja apmeklējumam visu paaudžu, sociālo grupu un tautību Rīgas iedzīvotājus un viesus. Muzejā ienāca gan regulārie muzeju apmeklētāji, ģimenes, muzeja draugi, atbalstītāji un mākslas cienītāji, gan jaunā paaudze, kura muzeja rekonstrukcijas laikā paguvusi pieaugt un kurai šis bija pirmais LNMM apmeklējums.

Sabiedrībā, sociālajos tīklos izskanēja arī kāds kritisks vērtējums, tomēr atsaucība šķiet bija necerēti liela? Vai plānojāt tik lielu atsaucību, bijāt tam gatavi?

Jā, atsaucība patiešām bija necerēti liela. Tas bija pārsteigums arī mums pašiem. Mēs priecājāmies par ikvienu, kurš atnāca. Lielā interese norāda uz to, ka muzejs sabiedrībai ir vajadzīgs, un tas motivē darbam.

Pēc pasākuma medijus pārpludināja sajūsmināto apmeklētāju fotoattēli un pārsvarā pozitīvās atsauksmes par pasākumu un jaunatklāto ēku. Nepieredzētu aktivitāti pasākums piedzīvoja sociālo tīklu kanālos Instagram, Twitter un Facebook.

Kritiskais vērtējums, šķiet, bija par garajām rindām un ierobežoto plūsmu laiku pa laikam, ko bijām spiesti darīt drošības apsvērumu dēļ. Jociņš, kas izskanēja Twitter par to, ka mākslai vajag telpu, bet telpai mākslu gan nevajag, jo cilvēki nāk skatīties arī tukšu muzeju, mums likās ļoti asprātīgs.

Ko no muzeja darbiniekiem prasīja šādas aktivitātes sarīkošana un norise? Vai jūs pārsteidza tik liela sabiedrības interese?

No muzeja darbiniekiem tas prasīja izturību un pacietību, ciešu savstarpējo sadarbību, komandas darbu. Pasākuma laikā katru dienu muzejā apmeklētājus sagaidīja un ar apmeklētājiem tieši komunicēja 30-40 muzeja darbinieki, rekonstrukcijas un restaurācijas projektā iesaistītie partneri un brīvprātīgie. Pasākums bija ļoti vērtīgs pirms jaunā darba cēliena. Tā laikā mēs varējām gan tīri organizatoriski un tehniski labāk izprast apmeklētāju plūsmu jaunajā ēkā, gan nepastarpināti uzklausīt apmeklētāju gaidas un mazliet sagatavoties apmeklētāju apkalpošanai jaunā intensitātē pēc muzeja oficiālās atklāšanas.

Šobrīd muzejs jau strādā ar pilnu atdevi jaunajās telpās, izstāžu dzīve rit uz priekšu. Kā saglabāt apmeklētāju interesi, kad “jaunatklātā muzeja statuss” beidzas? Kad ziņkāre apmierināta un jaunais veidols izpētīts. Kā piesaistīt šos cilvēkus arī muzeja radītajam saturam?

Pagaidām vēl nejūtam, ka jaunatklātā muzeja statuss jau būtu beidzies. Jūtam interesi gan par muzeja jauno arhitektūru - rekonstrukciju, restaurāciju un jaunbūvi -, kā arī ne mazāku interesi par muzeja saturu. Ekskursijas tiek rezervētas nu jau divus mēnešus uz priekšu, savukārt muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas un citi piedāvājumi tiek kupli apmeklēti pat bez īpaši plašas reklamēšanas. Šādai publikas interesei ir āri ēnas puses, jo patlaban ar muzeja esošo kapacitāti mēs nespējam pilnā mērā apmierināt auditorijas slāpes pēc mūsu satura. Taču ļoti labi apzināmies, ka tik augsta sabiedrības interese varētu būt tikai pirmajos pāris gados pēc atvēršanas.

Vai nav sajūta, ka Mākslas muzeja daļas bieži konkurē arī savā starpā? Vai plānojot izstādes un publicitātes aktivitātes sadarbojaties?

Konkurence veidojas – tas ir pašsaprotami. Latvijā nav tik daudz iedzīvotāju, un kultūras patērētāju auditorija pārklājas arī ar citām jomām – mūzikas pasākumiem, teātri.

Tomēr strādājam kopsolī un katra struktūrvienība pilda savu unikālo muzeja misijas daļu, kā rezultātā veidojas piedāvājums dažādām gaumēm un interesēm. Plānojam aktivitātes tā, lai pasākumi un izglītības programmas nepārklātos. Skatāmies arī, kas noteiktajā laikā notiek citur Rīgā. Svarīgi, lai kultūras apmeklētājs pagūtu vispār atnākt līdz muzejam un izšķirties par labu LNMM piedāvājumam, jo bieži vien Rīgā ir jūtams liels kultūras pasākumu piesātinājums. Protams, ir jūtamas atšķirības apmeklētāju sastāvā, un tas izriet no katra muzeja piedāvājuma, tēla un tradīcijām. Laikmetīgās mākslas izstādes vairāk apmeklēs studenti, klasiskās vairāk ģimenes un pieaugušie.

Kāda ir mārketinga nozīme jūsu muzeja dzīvē, cik ļoti tas veicina atpazīstamību, apmeklētāju plūsmu un ieņēmumus. Vai ir kāds piemērs, ko varat minēt, kad tieši mārketinga aktivitāte vai tā neveiksme būtiski ietekmēja muzeja darbu?

Mārketingam ir būtiska funkcija šodienas muzeja dzīvē. Vai mēs spētu palikt aktuāli un pievilcīgi, ja neizzinātu muzeja lietotāju vajadzības un vēlmes? Mums ļoti rūp tas, lai mēs sabiedrībai sniegtu tādu servisu, pakalpojumus un produktus, kas to apmierina, iepriecina, izglīto un pilnveido. Kā arī ir svarīgi uzrunāt savu auditoriju saprotamā valodā, tai pievilcīgā formā. Pēc muzeja atklāšanas vēlamies pievērsties vēl dziļākai un sistemātiskākai auditorijas un muzeja sniegto pakalpojumu analīzei.

Diemžēl nepietiekamā finansējuma dēļ mārketingam aizvien nav atsevišķi izdalīts, stratēģiski veidots budžets un aktivitāšu plāns. Katru gadu tiek izvirzītas kādas prioritātes, ko tiecamies sasniegt reālo iespēju robežās. Līdz ar muzeja rekonstrukciju šim nolūkam, protams, atvēlējām vairāk resursu kā parasti un piesaistījām privāto sponsorējumu.

Pēdējā salīdzinoši lielā investīcija bija muzeja pārzīmološanas aktivitātes, no kurām lielāko budžetu veidoja jaunas mājas lapas izveide. To noteikti var minēt pie labajiem piemēriem, kas attaisnojās! Jaunā, ērtā mājas lapa ir būtiski uzlabojusi lietotāja komfortu un muzeja apmeklējuma plānošanu. Lietotāju servisā uzlabošanā esam strādājuši arī citos līmeņos, piemēram, apmācot un sagatavojot apkalpojošo personālu pirms muzeja atklāšanas. Arī par to saņemam labas atsauksmes un redzam, ka ieguldījums attaisnojas un muzeja tēls ir kļuvis daudz pievilcīgāks. Šajā laukā gan vēl ir daudz ko darīt un nepieciešama sistemātiska investīcija un darbs nepārtraukti.

Vēl būtu izceļams muzeja Instagram konts. Mēs sākām komunicēt Instagram 2012.gadā - brīdī, kad Latvijā vēl nebija novērtēts šī medija tā potenciāls uzņēmumu un organizāciju vidū. LNMM bija viens no pirmajiem zīmoliem, kas uzsāka personisku sarunu ar saviem apmeklētājiem. Sākotnēji tas ļāva mainīt sabiedrībā valdošos stereotipus un stāstīt par muzeja aizraujošajām aizkulisēm, šobrīd tas papildus ir arī monitoringa un analīzes rīks, ar kura palīdzību vērtējam apmeklētāju uzvedību un reakciju uz mūsu piedāvājumu.

Būtiskas izmaiņas ilgtermiņā veicinājis arī darbs mūžizglītībā. Pirmā mūžizglītības programma ES UN MĀKSLA muzejā tika izveidota pirms 16 gadiem. Šobrīd sabiedrības izglītošana ir viena no būtiskākajām un apjomīgākajām funkcijām muzeja ikdienas darbā, kas nostiprinājusi auditoriju un piesaistījusi jaunu, gūta liela sabiedrības uzticība. Tas ir pavērsiens, kas ir absolūti mainījis muzeju un tā tēlu, šobrīd piedāvājot plaša spektra izglītības programmas un dažādas interpretācijas formas.

Jāatzīmē arī preses centra izveide pirms 10 gadiem. Stratēģisks un gudrs solis, kura augļus redzam ikdienu, izvērtējot mediju interesi par muzeja notikumiem un sadarbību ar tiem. Tieši PR aktivitātes bija muzeja atklāšanas kampaņas stiprā puse.

Kas, jūsuprāt, ir laba mārketinga kampaņa un ko tā prasa no muzeja personāla?

Labu mārketinga kampaņu veido oriģināla, labi pārdomāta ideja, kas ir radusies, izzinot mērķauditorijas vēlmes un vajadzības, un radošs izpildījums. No muzeja personāla tā prasa godīgu ieskatīšanos savam apmeklētājam acīs, ieklausīšanos un interesi par to, ko viņš par muzeju domā, ko viņš dara, kas viņam patīk un ko viņš vēlas!

Jau intervijas sākumā minēju, ka esat muzejs no kura var mācīties. Kā jūs citu muzeju kolēģiem varētu raksturot savu aktivitāšu veiksmes formulu vai sadarbības modeli starp sabiedrisko aktivitāšu cilvēkiem un kuratoriem, lai arī viņiem izdotos labāk savu darbu popularizēt, padarīt redzamu? Kādai jābūt sadarbībai starp kuratoru, muzeja menedžmentu, sabiedrisko attiecību cilvēkiem, kad tai jāsākas, lai izdotos izstādes, programmas vai citas aktivitātes publicitāte?

Esam sapratuši, ka ideāli būtu tad, ja sadarbība sāktos jau pašā sākumā, kad ideja jeb izstādes vai ekspozīcijas koncepcija tiek formulēta un izstrādāta. Visu iesaistīto loma jau projekta izstrādes sākuma stadijā ir ļoti būtiska, jo arī mārketinga aktivitāšu un izglītības programmu sagatavošana prasa laiku un iedziļināšanos un nevar tikt atstāta uz pēdējo posmu. Tāpat visām pusēm ir svarīgi sadarboties un izprast, kāda ir katra atbildība, kompetence, gaidas un pienesums, tas skaidri jāizrunā jau pašā sākumā. Mākslas izstāžu veidošanas darbs ir radošs process un pat pirms pašām beigām var notikt būtiskas pārmaiņas koncepcijā un saturā, tādēļ svarīgi arī, lai izstādes kurators savlaicīgi brīdina vai informē izglītības programmu veidotāju un komunikācijas speciālistu, jo no šādām izmaiņām ir ļoti atkarīgs šo cilvēku darbs.

Kura Latvijas muzeju aktivitāte pēdējo gadu laikā jums šķitusi īpaši spilgta ar labu mārketinga kampaņu un kuru, lai arī labu, sabiedrība nepamanīja.

Rakstniecības un mūzikas muzeja zibakcijas, kurās tika iesaistīta sabiedrība, un kuru laikā safilmētais materiāls tiks izmantots arī topošā muzeja jaunajā ekspozīcijā. Oriģināla un iesaistoša ideja!

Uzteicama ir arī Raiņa un Aspazijas muzeju pārzīmološana, kas nāca kopsolī ar muzeju atjaunošanu.

Latvijas Muzeju biedrības gada balva Zelta puteklis 2015 tika pasniegta 2016.gada 27.maijā Muzeju dienas pasākuma ietvaros Turaidas muzejrezervātā sadarbībā ar VAS "Latvijas dzelzceļš". Balvu veidoja stikla māksliniece Ilze Dūdiņa.

Latvijas Nacionālais mākslas muzej /LNMM/ saņēma Atzinības rakstu Mārketinga aktivitāte 2015 par akciju -  ATVĒRTO DURVJU DIENAS LNMM.


 
blog comments powered by Disqus