Latvijas muzeju katalogs

MUZEJU BIEDRĪBA

Skolas iela 12, Madona, LV - 4801

  • phone:  +371 29418187
GADA BALVU ATBALSTA:
Latvijas muzeju biedrība stūrē muzeju interesēs

 

Saskaņā ar Latvijas muzeju biedrības statūtiem ik pēc diviem gadiem pilnsapulcē ievēl jaunu valdi. Šā gada marta vidū darbu sākusi jaunā valde, kuras stūres rats pašlaik atrodas Latvijas Okupācijas muzeja direktores vietnieces, krātuves vadītājas Taigas Koknevičas rokās. Saruna ar jauno Latvijas muzeju biedrības priekšsēdētāju Taigu Kokneviču par biedrības darbības koncepciju un aktivitātēm tuvāko divu gadu laikā.

-          Vai valdes sastāva maiņa būtiski ietekmēs  līdzšinējo Latvijas muzeju biedrības darbības koncepciju?

-          Muzeju nozarē strādā samērā konservatīvi cilvēki. Jaunā valde turpina jau iesāktos vajadzīgos un svarīgos darbus, saglabājot un attīstot gada balvas „Zelta puteklis” pasniegšanu par izcilajiem sasniegumiem muzeju nozarē iepriekšejā gadā, rīkojot Starptautiskajai muzeju dienai veltītu pasākumu, kurā kopā sabrauc muzeja darbinieki no visas Latvijas. Šogad muzeju nozares lielais gada pasākums notiks Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā. Tāpat turpinās darbs ar Muzeju biedrības mājas lapas attīstīšanas, rudenī atsāksies izglītojoši semināri muzeju darbiniekiem un citas aktivitātes.

-          Vai, tavuprāt, šim gada lielajam muzejnieku sarīkojuma ir jābūt izklaidējošam vai tas jārīko kā konference, lai apspriestu nozarei svarīgus jautājumus?

-          Esmu no tiem muzeja speciālistiem, kas uzskata, ka reizi gadā ir jābūt svētkiem, kuros satiekas nozares pārstāvji no visas Latvijas, lai pasniegtu balvu par sasniegumiem aizvadītajā gadā un izbaudītu profesionālus svētkus. Tā ir dāvana kolēģiem. Ar nozari saistītus profesionālu jautājumus tradicionāli apspriež lielajā gada konferencē, kas notiek pavasarī. Domāju, ka tradīcijas nevajadzētu lauzt, bet gan attīstīt un kvalitatīvi uzlabot. Iepriekšējos gadus mums ir bijuši brīnišķīgi un pārdomāti Muzeju dienas sarīkojumi Minhauzena muzejā, Rundāles pils muzejā, Ziemassētku kauju muzejā. Turklāt tā ir lieliska iespēja bez steigas iepazīt citu muzeju piedāvājumu un iespējas. Veicot ikdienas darbus, ne vienmēr izdodas pilnvērtīgi izsekot tam, kas notiek citos muzejos. Muzeja darbinieku darba diena ir intensīva, darbs seko darbam.

-          Šogad gada balvu muzeja nozarē „Zelta puteklis” pasniegs trešo reizi. Domāju, ne visi muzeji Latvijā ir apraduši ar domu, ka tāda balva pastāv. Vai tā ir nepieciešama muzeju nozarei?

-          Tā katram muzejam ir viena no iespējām apstāties un apskatīties, kas paveikts gada laikā un ko kolēģi sasnieguši. Muzeju nozare ir ļoti sarežģīta. Tajā ir dažāda veida, statusa, lieluma un iespēju muzeji. Latvijas muzeju biedrībā apvienojušies gan privāti, gan valsts, gan pašvaldības muzeji. Ir tādi muzeji, kuros ir ievērojams darbinieku skaits un ir arī tādi, kur strādā viens vai tikai pusotrs darbinieks. Tomēr, neraugoties uz to, top ekskursijas, izstādes, filmas un laistas klajā grāmatas par vēstures pētījumiem. Patīkami, ka pēdējo gadu laikā tiek rīkotas aktivitātes, muzejiem sadarbojoties ne tikai savā starpā, bet arī ar citām institūcijām. Tas paver iespēju plašāk informēt sabiedrību par to, kas notiek muzejos un ko dara muzeju darbinieki. Piemēram, šogad  nacionālais filmu festivāls „Lielais Kristaps” notiek sadarbībā ar muzejiem. Filmas par vēstures tēmu tiek demonstrētas Latvijas Okupācijas muzejā un būs skatāmas arī Liepājas muzeja ekspozīcijas „Liepāja okupāciju režīmos” telpās, bet fimas par dabas tēmu – Latvijas Dabas muzejā, savukārt filmas par medicīnu – Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā.

-          Kādi vēl jautājumi tiek risināti jaunās Latvijas muzeju biedrības valdes dienaskārtībā?

-          Pārņemot lietas no iepriekšējās valdes, nācies pārliecināties, ka līdzšinējie biedrības statūti ir novecojuši un nepieciešams veikt izmaiņas. Ir jāsagatavo biedrības statūtu grozījumi, lai tie atbilstu mūsdienu situācijai. Grozījumi jāsagatavo līdz nākamā gada biedrības kopsapulcei, kurā piedalās pārstāvji no viesiem muzejiem. Biedrībā kopumā apvienojušies gandrīz 100 muzeju. Tā ir liela atbildība. Tāpēc  strādājot muzeju valdē, ir svarīgi uzklausīt muzeju vēlmes un muzeju biedrības darbību virzīt Latvijas muzeju interesēs.

 

 Interviju sagatavoja: Dace Kārkla

 
blog comments powered by Disqus