Latvijas muzeju katalogs

MUZEJU BIEDRĪBA

Skolas iela 12, Madona, LV - 4801

  • phone:  +371 29418187
GADA BALVU ATBALSTA:
Muzeji pozicionējas kā iekārojami kultūras objekti

 

Veiksmīgi aizvadīta Muzeju nakts. No muzeju darbiniekiem tā prasa daudz pūļu un spēka, kā arī radošuma un izdomas. Par to, kāda tā bijusi šogad un ar ko īpašu tā zīmīga, lūdzu uz sarunu Kultūras ministrijas Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas vecāko referenti Gundegu Dreiblati, kas vairākus gadus ir bijusi šī notikuma epicentrā Latvijā.

- Kā Jūs vērtējat aizvadīto Muzeju nakti? Ar ko tā atšķīrās no iepriekš piedzīvotajām?

- Tas, ko esmu dzirdējusi no kolēģiem, un tas, ko novēroju pati, piedaloties akcijas norisēs muzejos, atbilda tam, ko no Muzeju nakts gaidām. Manuprāt, aplami domāt, ka Muzeju nakts sniegs padziļinātu informāciju par muzeju un tā krājumu. Daudziem cilvēkiem tie ir svētki, kas vienkārši jāizbauda. Raksturīgi, ka šogad apmeklējumu skaits samazinājās Rīgas lielajos muzejos. Toties ievērojami ir palielinājies akcijas apmeklētāju skaits ārpus Rīgas. Kopumā šogad cilvēki Muzeju nakti ir apmeklējuši kuplākā skaitā, bet tas noticis uz provinces muzeju rēķina. Tā ir ļoti laba tendence. Daudzi ir sapratuši, ka ir vērts aiziet no pūļa un, vadoties pēc programmas, doties uz konkrētu muzeju, ja ir vēlme baudīt muzeju un gūt šai vakarā kaut ko īpašu.

- Vai bija arī tādi muzeji, kas šogad nolēma akcijā nepiedalīties?

- It kā nepiedalījās Latvijas Sporta muzejs, kas nebija iekļauts nevienā programmā, taču, kā liecina mani kolēģi, tas tomēr akcijas laikā bija atvērts. Patiesībā neviens muzejs negrib aizvērt durvis. Daudzi ir neapmierināti ar lielo darba slodzi, taču no Muzeju nakts akcijas neviens nevēlas izkrist.

- Vai Muzeju naktī bijuši arī kādi nepatīkami atgadījumi – bojāts vai pazudis kāds eksponāts?

- Šogad nekas tāds nav atgadījies. Latvijas Kara muzejs pat novērojis, ka publika kļuvusi disciplinētāka un ieinteresētāka.

- Kā vērtējat to, ka Muzeju nakts akcijai pieslienas grāmatnīcas, izglītības iestādes un pat kurpju veikali, kas ikdienā nav saistīti ar muzeju?

- Tas nozīmē, ka kopumā Muzeju nakts piedāvājums ir interesants un pati akcija ir kļuvusi atpazīstama. Daudzus saista tā pozitīvā aura, kas šim pasākumam piemīt.

- Nācies dzirdēt, ka daži muzeju nozares pārstāvji Muzeju nakti salīdzina ar lunaparka izpriecām. Kā Jums šķiet, vai Muzeju nakts papildina galveno muzeju uzdevumu – glabāt, pētīt un popularizēt – vai tomēr tā ir tikai cīņa par apmeklētāju piesaisti?

- Es neuzskatu, ka Muzeju nakts būtu jāsalīdzina ar lunaparku. Zinu, ka muzeji dažkārt balansē starp atrakciju un saturiski bagātu aktivitāti. Domāju, ka šī nav tā reize, kad par to būtu jādomā šādā rakursā. Tie patiešām ir svētki, viena diena gadā, kad tiek popularizēts gan kultūras mantojums, bet jo sevišķi pats muzejs. Tā ir akcija. Tā ir reize, kad muzeji var parādīties citādāki. Tas, manuprāt, netraucē ne zinātniskajam darbam, ne krājuma saglabāšanai, ne citām nopietnām lietām, kas saistītas ar muzeja pamatdarbību.

- Agrāk muzejiem bija vieglāk piesaistīt līdzfinansējumu Muzeju nakts rīkošanai, pašlaik šādas iespējas nav, muzeji paši meklē sponsorus un iegulda lielu darbu akcijas rīkošanā, kas ir bez maksas. Varbūt tāpēc dažkārt izlaužas šī skepse?

- Protams, bet es zinu, ka Muzeju nakts aktivitātēm papildu finansējumu konkursa kārtībā piešķir pašvaldības. Muzejiem ir arī savi uzticamie sponsori, muzeji sadarbojas ar uzņēmējiem. Ja kāds no uzņēmumiem vēlas piedalīties akcijā, mēs allaž iesakām sadarboties ar vietējo muzeju. Manuprāt, tas ir ceļš, kas ejams. Ļoti bieži  brīnišķīgas un asprātīgas programmas top arī bez lielu finanšu piesaistīšanas. Tā tas nereti ir Latvijas Kara muzejā un droši vien arī citviet. Varbūt kādreiz būs labāki laiki un Valsts Kultūrkapitāla fonds atkal varēs līdzfinansēt Muzeju nakts akciju. Bet, kamēr mēs to gaidīsim, tikmēr izaugs paaudze, kuru nebūsim mācējuši atvest uz muzeju. Muzeju nakts ir tā reize, kad muzeji ir iekārojami, kad tiem grib līdzināties un pieslieties visdažādākās institūcijas, sākot no Saeimas un Ministru kabineta un beidzot ar grāmatu veikaliem un kafejnīcām. Akcija apliecina, ka muzeji ir interesanti un ka tajos strādā daudz talantīgu cilvēku. Par to vajadzētu priecāties. Tā ir vairāku gadu laikā iekarota pozīcija, ko būtu neprātīgi atstāt saguruma dēļ. Tas būtu netālredzīgi un muļķīgi.

Interviju sagatavoja: Dace Kārkla

 
blog comments powered by Disqus