Latvijas muzeju katalogs

MUZEJU BIEDRĪBA

Skolas iela 12, Madona, LV - 4801

  • phone:  +371 29418187
GADA BALVU ATBALSTA:
Gada summa

 

Jauno gadu sagaidot, pēc institucionāla ieraduma tiek summēts gada laikā paveiktais.

Latvijas Muzeju biedrībai 2011.gads noteikti bija ļoti rosīgs, enerģiju pieprasošs, bet vēl vairāk pozitīvu lādiņu un profesionālu gandarījumu sniedzošs.

Ja uzsvaru liekam uz skaitliskajiem rādītājiem, tad varētu teikt, ka LMB šogad ir piedalījusies maratonā – mēnesī vismaz viens seminārs muzeju speciālistiem (atskaitot vasaru, kad tomēr nenotika dīkstāve un bija intensīvs darbs pie jaunās mājaslapas izveides, bet par to atsevišķi). Īsts semināru maratons, sākot ar “Izstādes anatomiju” janvārī, kam sekoja “Voluntieri muzejā”, “Gimenēm draudzīgs muzejs”, “Muzeji un sociālie mediji”, “Mājaslapa kā mārketinga instruments”, “Muzeja mārketings”, “Ideālais muzejpedagogs” un noslēdzot ar lielisku, nākotnē iezīmētu apjomīgu LMB projektu, semināru “Priekšmeta stāsts”. Protams, maijā tradicionālās muzejdienas un gada noslēgumā tradicionālā Muzeju direktoru un vadītāju gada atskaites sanāksme un, skaitliski padarīto mērot, LMB caur šiem pasākumiem uzrunājis un profesionāli pilnveidoties palīdzējis vairāk nekā 700 Latvijas muzeju speciālistiem.

Tā padarīto darbu sarakstā izskatās semināri un pasākumi, kas bez šaubām gandarī. Paldies visiem tiem, kas piedalījās LMB semināros, liels palies visiem lektoriem, kas dalījās pieredzē un zināšanās un vēl lielāks paldies muzejiem, kuros šie semināri 2011.gadā notika. Paldies Latvijas Dabas muzejam, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejam, Rīgas Motormuzejam, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam un īpaši liels paldies Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam. Paldies Mārai Lācei par atbalstu un koleģiālu, dažreiz arī personisku padomu!

Ja, savukārt, vērtējam padarīto no kvalitatīvā jeb NOZARES TĒLA VIEDOKĻA, tad šogad gandarījums ir īpaši liels. Un ļoti gribētos ticēt, ka tas ir tikai labs sākums, pirms lielāka veikuma.

2011.gada vidū tika atklāta LMB jaunā, modernizētā mājaslapa www.muzeji.lv. Mājaslapa tika modernizēta ar KKF atbalstu. Jāatzīst, ka vēl daudz uzlabojumu veicami, bet jau pašlaik varam ar gandarījumu teikt, ka lapa ir izdevusies. Un tas ir nevis tikai mūsu pašu pašapmierinātais vērtējums, bet kolēģu, lietotāju un nejaušu lapas apmeklētāju viedoklis. Prieks par daudziem, jo daudziem pozitīvajiem vērtējumiem, tāpat prieks par konstruktīvu kritiku – to paturam prātā un mēģinām risināt. Mājaslapa veidota tā, lai katrs interesents atrastu sev ko interesantu un noderīgu, arī pilnveidojošu un izglītojošu. Man kā muzeju komunikāciju speciālistei, kura 9 gadus mēģināja muzeja apmeklētājus dalīt pēc interesēm, vecumiem, vēlmēm un piedāvāt katram savu abilstošu programmu, kopā ar komandu veidojot šo lapu nebija grūti atmest šo veco stiķi, taisni otrādi, tas nāca tikai par labu, jo mājaslapā ieintegrējām dažādām vēlmēm un interesēm atbilstošus piedāvājumus. Ir sadaļas, kuru galvenā mērķauditorija ir muzeju speciālisti, piem., Muzeju speciālistiem, Intervijas (kaut gan daži nemuzejnieki ir atzīmējuši, ka gaida tieši jaunākās intervijas). Un tad ir īpašās sadaļas visplašākajam iespējamajam muzeju apmeklētāju lokam, piem., Aktualitātes. Pagaidām mēs vēl tikai cenšamies, bet mūsu mērķis ir būt par drošticamāko informācijas avotu, ja plānojat kādu dienu iet uz muzeju un jātiek skaidrībā, ko tad kurā muzejā šodien piedāvā.

Aktualitāšu sadaļai jākļūst par Jūsu ceļvedi. Drošticamu ceļvedi.

Galvenajām sadaļām ir komentēšanas un patīk/nepatīk iespējas. Mēs priecājamies par katru komentāru un ceram, ka diskusiju kultūra attīstīsies, pilnveidosies un būs patiesi auglīga gan mums kā produkta piedāvātājiem, gan jums kā lietotājiem. Atkal jāpiezīmē, ka mēs gaidam ne tikai slavas dziesmas muzejiem un savam darbam, bet arī konstruktīvu kritiku. Es gribētu uzsvērt - konstruktīvu, jo paturam tiesības žultainu, nekorektu informāciju no savas lapas izņemt.

Neiztrūkstoša jaunās mājaslapas sastāvdaļa ir sociālo mediju klātbūtne – mājaslapa savienota ar twitter kontu, facebook un LMB blogu, tāpat Jūs www.muzeji.lv atrodamās ziņas varat pārtvītot un citādi dalīties ar draugiem, radiem, kolēģiem un paziņām.

Ļoti liels profesionāls prieks par blogu sadaļu, jo tur varat lasīt muzeju speciālistu pārdomas, komentārus un paši komentēt. Tas ļauj turēt roku uz pulsa un katru nozares aktualitāti komentēt. Aicinu arī citus kolēģus vai arī kādu muzeja apskatnieku ne no muzeju nozares, kas ir gatavs regulāri paust savas domas par muzeju nozari un muzejos notiekošo, piebiedroties!

Ar patiesu profesionālu prieku vērojam, ka mājaslapas lietotāju skaits katru mēnesi pieaug – ne astronomiskos ātrumos, bet proporcionāli mūsu ieguldījumam, satura kvalitātei. Te jāsaka liels paldies visiem muzejiem par aktuālo, interesanto un savlaicīgo ziņu iesūtīšanu. Arī šajā jomā speram tikai pirmos, bet diezgan pārliecinošos soļus. Mācamies rakstīt interesanti, mācamies pasniegt ziņas “garšīgi”.

Turpinot izvērtēt kvalitatīvos veikumus, jāatzīmē starptautiskā sadarbība. Latvijas muzeju biedrība jau otro gadu ir Eiropas Muzeju organizāciju sadarbības tīkla (NEMO) http://www.ne-mo.org/ biedrs un kopš 2010.gada beigām arī Starptautiskā sadarbības tīkla “Muzejs, kurš mācās” (LEM) http://www.lemproject.eu/ asociētais partneris.

Skatoties nākotnē, jāiezīmē šo sadarbību būtiskā loma Latvijas muzeju nozares tēla pozicionēšanā Eiropas mērogā. Gluži kā intervijā LMB mājaslapā atzīmē LNVM direktors Arnis Radiņš: Mēs noteikti esam konkurētsējīgi! Pievienojos Arnim Radiņam, piekrītot, ka mēs esam konkurētspējīgi, bet sava vieta starptautiskajā arēnā ir, pirmkārt, jāiekaro un, otkārt, kvalitatīvi un profesionāli jānopozicionē.

2012.gada lielais notikums būs LNMM un LMB rīkotā startautiskā konference “Starpkultūru dialogs un sociālā kohēzija muzejos” (Intercultural Dialog and Social Cohesion in museums), kura notiks aprīlī Rīgā un pulcinās muzeju profesionāļus no vairāk kā 17 valstīm. Konference notiks LEM projekta ietvaros. 

Vēl iezīmējot 2011.gadā iesākto un 2012.gadā par LMB prioritāti uzskatāmo darbu, jāmin projekts “Vērts redzēt Latvijas muzejos”, kas paredz līdz 2014.gadam, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, izveidot Latvijas muzeju kopīgu virtuālo ekspozīciju, kur katrs no Jums un mums varēs komentēt un veidot savu Latvijas vēstures stāstu. Vairāk par šo projektu, lasiet http://www.muzeji.lv/lv/blogs/ineta-zelcha-simansone/priekshmeta-stasts/

 

2012.gadā vēlot auglīgas sadarbības un profesionālu izdošanos,

Ineta Zelča Sīmansone,

Latvijas muzeju biedrības priekšsēdētāja

 
blog comments powered by Disqus