Latvijas muzeju katalogs

Latvijas Dabas muzejs VA

Krišjāņa Barona ielā 4, Rīga LV-1050

  •  67356023
  • phone:   Fax: 67356027
GADA BALVU ATBALSTA:
Dabas muzeja ģimenes diena par vides veselības tēmām

 

26. aprīlis. 2014

Dabas muzeja ekoloģe Laura Grīnberga un muzejpedagoģe Una Bērziņa aicina uz Ģimenes dienu, kurā stāstīs par dažādām vides veselības tēmām: pārtikas marķējumiem, ūdens ekoloģiskā stāvokļa indikatorsugām, ūdensskorpioniem un aļģēm.

Atzīmējot Starptautisko Zemes dienu, aprīlī Latvijas Dabas muzeja ģimenes diena veltīta tēmām par vides veselību un ūdeņu ekoloģiju. Šoreiz stāstīsim par starptautiskiem un Latvijā reģistrētiem pārtikas produktu marķējumiem. Apmeklētāji varēs uzzināt, kādi marķējumi liecina par produkta nekaitīgumu cilvēka veselībai, atbilstību dabas un vides saglabāšanas prasībām, produkta ražošanas ķēdē iesaistīto dalībnieku, galvenokārt, audzētāju aizsardzību un citiem kritērijiem. Kopā ar muzeja speciālistēm noskaidrosim, kuras produktu grupas tiek marķētas visbiežāk un kāpēc.

Būtisks vides veselības nosacījums un rādītājs ir ūdens tīrība. Pasākumā būs arī iespēja uzzināt par tiem ūdens bezmugurkaulniekiem un augu sugām, kuru klātbūtne ūdenskrātuvēs liecina par ūdens tīrību vai pretēji – piesārņojumu. Mazākie dalībnieki, radoši darbojoties, varēs tuvāk iepazīt ūdensskorpionu un aļģes.

Ģimenes diena notiks sestdien, 26. aprīlī, no plkst. 11 līdz 16. Regulārajiem apmeklētājiem atgādinām, ka līdzi ņemamas ģimenes dienas pasītes. Dalība pasākumā ar muzeja ieejas biļetēm.

 

 

Polīna Šķiņķe

Latvijas Dabas muzeja

Komunikācijas nodaļa

Tālr.: 67356025

E-pasts: polina.skinke@ldm.gov.lv

 
blog comments powered by Disqus