Latvijas muzeju katalogs

Turaidas muzejrezervāts

Turaidas iela 10, Sigulda, LV-2150

  •  67971402
  • fax 67973628
GADA BALVU ATBALSTA:
Latvijas bērnu folkloras kopu svētki “Būt man kalna galiņā!”

 

3. jūnijs. 2017

Turaidas muzejrezervāts, Latvijas 100gades ieskaņās 3. jūnijā plkst. 15.00 aicina uz Latvijas bērnu folkloras svētkiem “Būt man kalna galiņā!”, kuros Dainu kalnā sadziedāsies bērnu folkloras kopas no visiem četriem Latvijas novadiem un Rīgas un izzinās materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu Turaidas vēsturiskajā centrā. Paralēli brīvdabas koncertam notiks radošās darbnīcas bērniem, kurās kopā ar Turaidas muzejrezervāta kultūrvides nodaļas darbiniekiem varēs pētīt Turaidā augošos augus un kokus, kopā ar meistari Antru Plaugo izrotāt Turaidas seno suvenīru – spieķi, ar etnogrāfi  Indru Čeksteri izzināt latviešu etnogrāfiskās zīmes un “Sprīdīša skolas” skolotājas Margitas Porietes vadībā izgatavot lellītes no pļavas zāles. Svētku noslēgumā visus dalībniekus un apmeklētājus priecēs Mārtiņa burbuļu salūts un kopīgas rotaļas.

Dainu kalns, kurā izvietotas tēlnieka Induļa Rankas veidotās skulptūras, kas vēsta par latviešu tautasdziesmās ierakstītajām vērtībām un dzīvesziņu, atklāts 1985. gada 7. jūlijā un kopš tā atklāšanas brīža bijis caurstrāvots ar dziesmām, tradicionālo mūziku un tautas spēku. Jau 1988. gadā starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” laikā te plīvojis sarkanbaltsarkanais karogs, caur dziesmām paustas brīvības alkas. Visus gadus skanējušas un skan tautasdziesmas, izdzīvoti rituāli gan ģimeņu godos, gan gadskārtu svētkos, gan folkloras sarīkojumos. Dainu kalns pamazām izveidojies par īpašu vietu, kas kļuvusi par Dziesmotās revolūcijas simbolu. Folkloras kustības dalībniekiem Dainu kalns ir vieta ar īpašu vēsturi un enerģētiku, vieta, uz kurieni ir nerimstoša vēlēšanās braukt satikties, sadziedāties, vēstīt par sava novada tradīcijām, nodot nākamajām paaudzēm savas prasmes un zināšanas.

Latvijā izaugusi jauna tautas tradicionālās kultūras izzinātāju paaudze, kurai ir radusies vajadzība izpētīt Dainu kalna dziesmoto vēsturi un ir vēlēšanās ierakstīt savas dziesmotās lappuses Dainu kalna vēsturē, turpinot uzturēt nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijas. Ir laiks jaunajiem kāpt kalna galā un gavilēt, vairojot pašapziņu, prieku un piederības sajūtu tēvzemei.

Folkloras svētkos Dainu kalnā piedalīsies: Siguldas bērnu folkloras kopa SENLEJIŅA, Allažu bērnu folkloras kopa TIPTAIŅI, Ozolnieku vsk. folkloras kopa KNIPATI, Jelgavas folkloras kopa DIMZĒNS, Nākotnes bērnu folkloras kopa DZĪPARIŅI, Svētes folkloras kopa DĀLAVA, Līvānu folkloras kopa CEIRULEITS, Ventspils folkloras kopa ROTAĻNIEKS, Vārves folkloras kopa VĒLAVA, Vilces bērnu folkloras kopa RUKŪZĪTE, Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopas KOKLE, CIGUZIS, KRULLA un ģimeņu folkloras kopa GARATAKA.

Anda Skuja
Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja
Tārl. 26572142

 
blog comments powered by Disqus