Latvijas muzeju katalogs

Piebalgas muzeju apvienība Orisāre

  •   26131784
  •   26573868
GADA BALVU ATBALSTA:
Piebalgas muzeju apvienība Orisāre

2006. gada 14. jūnijā visi trīs Vecpiebalgas pagasta rakstnieku piemiņas muzeji – „ Kalna Kaibēni”, „ Saulrieti” un „ Kaikaši” apvienojās kopīgam darbam. Tapa Vecpiebalgas pagasta muzeju apvienība „Orisāre”. ( Mūsdienās aizmirstais vietvārds ir viens no vēsturiskajiem muižas un visa novada nosaukumiem. Tas minēts daudzos vēstures avotos. Vecpiebalgas vārdu Balgas upei un visam novadam devuši baltu tautas latviešu senči. Orisāres vārdu esam mantojuši no šīs teritorijas vissenākajiem iedzīvotājiem somugriem - lībiešu un igauņu senčiem. Tādējādi muzeju apvienība ceļ gaismā īsti neapzinātu un stipri aizmirstu šīs vietas vēstures daļu un godina tās pirmos līdumniekus.)
 
No 2009.gada 1.oktobra apvienībā iekļauts E. Dārziņa un J. Sudrabkalna memoriālais muzejs „Jāņaskola”.
Piebalgas muzeju apvienības struktūrvienība ir Vecpiebalgas novada tūrisma informācijas punkts, kas atrodas Taurenē.
2010. gada aprīlī muzeju apvienības nosaukums nomainīts atbilstoši situācijai un apvienības misijai. Turpmāk apvienības nosaukums - Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre”.

Muzeji un tālruņa numuri:
Austriņa piemiņas muzejs ‘’Kaikaši’’ - 26132270
Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs „Kalna Kaibēni”-  26185382, 
K. Skalbes memoriālais muzejs „Saulrieti” -  26494406.
E. Dārziņa un J. Sudrabkalna memoriālais muzejs „Jāņaskola” 26563815

Personāls un tālruņa numuri:
Apvienības vadītāja Līva Grudule,
mob. 26573868, e-pasts: liva.grudule@vecpiebalga.lv;
Galvenā krājuma glabātāja
Maruta Cīrule, mob. 26107113, e-pasts: marutacirule@inbox.lv;
Izglītojošā darba speciāliste Ilona Muižniece,
mob. 26494406, e-pasts: muizniece.ilona@gmail.com;
Tūrisma informācijas konsultants Andris Koks,
mob. 26110724, e-pasts: info.vecpiebalga@inbox.lv;

Muzeja speciālisti:
"Kaikaši" - Lauma Balode, mob. 26132270;
"Kalna Kaibēni" - Aivars Ošiņš, mob. 26185382;
"Saulrieti" - Ilona Muižniece, mob. 26494406;
"Jāņaskola" – Līva Grudule, mob. 26573868

Apvienība piedāvā:
Izglītojoša ekskursija „Dižie piebaldzēni un viņu piemiņas vietas Vecpiebalgā”. Iepriekš lūdzam pieteikties pa t. 26110724. Cena ekskursantu grupai 7,-  EUR +Pvn par 1 stundu.
Adrese: Kontakti:
  •   26131784
  •   26573868
http://vecpiebalga.lv; phttp://www.piebalgasmuzeji.lv/