Latvijas muzeju katalogs

Memoriālo muzeju apvienība

Ojāra Vācieša iela 19, Rīga LV 1004

  •  67618775
GADA BALVU ATBALSTA:
Memoriālo muzeju apvienība

Memoriālo muzeju apvienības mērķis ir Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgu personību – Raiņa un Aspazijas, Jāņa Akuratera, Krišjāņa Barona, Jaņa Rozentāla, Rūdolfa Blaumaņa, Andreja Upīša un Ojāra Vācieša – dzīves un radošās darbības mūsdienīga atklāsme memoriālajā vidē.


Memoriālo muzeju apvienībā ietilpst:
Jāņa Akuratera muzejs
Krišjāņa Barona muzejs
Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs
Raiņa un Aspazijas māja
Raiņa un Aspazijas vasarnīca
Raiņa muzejs „Jasmuiža”
Raiņa muzejs „Tadenava”
Ojāra Vācieša memoriālais muzejs
Andreja Upīša memoriālais muzejs
Adrese:

Ojāra Vācieša iela 19, Rīga LV 1004

Kontakti:
  •  67618775
http://www.memorialiemuzeji.lv

Direktore Rita Meinerte
T: 67229980
E: rita.meinerte@memorialiemuzeji.lv
Galvenā grāmatvede Baiba Puķīte
T: 67229980
E: baiba.pukite@memorialiemuzeji.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Zobena
T: 67229980
E: sandra.zobena@memorialiemuzeji.lv

Jāņa Akuratera muzejs: akuraters@memorialiemuzeji.lv
Krišjāņa Barona muzejs: barons@memorialiemuzeji.lv
Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs: jrrbm@memorialiemuzeji.lv
Raiņa un Aspazijas muzejs: rainis.aspazija@memorialiemuzeji.lv
Raiņa un Aspazijas māja: rainis.maja@memorialiemuzeji.lv
Raiņa un Aspazijas vasarnīca: rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv
Raiņa muzejs „Jasmuiža”: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv
Raiņa muzejs „Tadenava”: tadenava@memorialiemuzeji.lv
Andreja Upīša muzejs: upits@memorialiemuzeji.lv
Andreja Upīša memoriālmāja: skriveri@memorialiemuzeji.lv
Ojāra Vācieša muzejs: vacietis@memorialiemuzeji.lv