Latvijas muzeju katalogs

Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs

Rīgas iela 8, Daugavpils, LV-5401

  •  654 24155, 20203713
  • phone:   fakss: 654 22709
GADA BALVU ATBALSTA:
Šodien un pirms 20 gadiem

 

17. janvāris – 26. februāris. 2012

P. Hudobčonoka izstāde „Šodien un pirms 20 gadiem”

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā skatāma P. Hudobčonoka izstāde „Šodien un pirms 20 gadiem”. Mākslinieka daiļradi caurstrāvo īpašs, viņam raksturīgais stils – viņa gleznas ir spilgta un krāsaina tēlniecības un glezniecības sintēze.

Mākslinieks P. Hudobčonoks dzimis 1947. gadā Daugavpilī. 1966. gadā pabeidzis Ļvovas mākslas skolu. Līdz 1990. gadam strādājis par galveno mākslinieku Daugavpils Kultūras pilī, pēc tam ir brīvmākslinieks, kas veido dekoratīvi skulpturālas sižetiskas kompozīcijas.

P. Hudobčonoka daiļrade ir spilgts veco tradīciju un jaunā satura, jaunas tehnikas sintēzes piemērs. Kā viens no svarīgākajiem iedvesmas avotiem ir tradicionālā krievu lubu bildīte (лубок) ar tās sižetiskumu, humoru, tēlainības specifiku, sinkrētisko raksturu, apvienojot sevī attēlu un tekstu.

Skulpturāli sižetiskās kompozīcijas – tā ir pašizteiksmes paņēmienu tālāka attīstība, tā ir skulptūra un glezniecība, tas ir sarežģītā uzdevuma - atveidot telpisko mazā telpā - atrisinājums. Apjoms tiek panākts gan ar plastiskiem, gan arī gleznieciskiem līdzekļiem. Mākslinieks veidošanai izmanto sarežģītu kompozītmateriālu, kura pamatā ir kaolīns.

Mākslinieka radošā procesa īpatnība ir tāda, ka netiek veidoti uzmetumi, skices. Viņš, gluži kā režisors, strādā pēc paša uzrakstīta scenārija. Mākslinieka tēlu pasaule ir bezgalīga, daudzveidīga. P. Hudobčonoka kompozīcijām raksturīgs izvērsts sižets, kas ir viegli nolasāms. Prasmīgi un ar māksliniecisku mīlestību kompozīcijās tiek ietilpinātas daudznozīmīgas detaļas – bieži tieši tās atklāj notiekošā būtību.

Pateicoties savam talantam un meistarībai, iekšējai kultūrai, asai laikmeta izjūtai, P. Hudobčonoks spēj atrast un atklāt savā tēlu valodā bagātīgas plastiskuma iespējas.

Māksliniekam piemīt smalka krāstoņu dekoratīvo un emocionālu īpašību izpratne. P. Hudobčonoka darbiem raksturīgas spilgtas krāsas, veiksmīgi krāsu salikumi, tie saista ar savu humora dzirksti un pozitīvo noskaņu. Pasaule tajos ir tīra un svaiga, patiesuma un cilvēciskuma caurstrāvota. Skulpturāli sižetiskās kompozīcijas ir mākslinieka filozofisko pārdomu, radošo meklējumu rezultāts.

P. Hudobčonoka darbi veiksmīgi tikuši eksponēti izstādēs ne tikai Latvijā, bet arī citās pasaules valstīs: Krievijā, Polijā, Ukrainā, Somijā, Vācijā, Francijā, Portugālē, ASV u. c.

 
blog comments powered by Disqus