Latvijas muzeju katalogs

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēstures muzejs

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija. Glika ielā 10. Alūksne. LV-4301.

  •   26579479
  •  64307118
GADA BALVU ATBALSTA:
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēstures muzejs

Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēstures muzejs atklāts 1995.gada 5.augustā skolas 85 gadu svinību laikā.

Aizvadītajā  laikā audzis izstrādāto zinātnisko darbu, organizēto ekskursiju    skaits, papildinājies muzeja materiālu klāsts. Šodien fotogrāfiju fonds vien pārsniedz 10000 vienību, pastāvīgo un īslaicīgo ekspozīciju skaits- 100 vienību. Muzeja krājumos reģistrētas vairāk ka 30 gleznas, ap 2000 sporta trofejām, ap 100 vēsturiskiem mācību uzskates līdzekļu eksponātiem. Apkopota veco laiku mācību grāmatu bibliotēka, videofilmu kartotēka u.c. 
Muzejs veic ievērojamu kultūrvēsturiski izglītojošo darbu: sagatavojam gidus, organizējam muzeja stundas.
Alūksnes Valsts ģimnāzija veic arī rajona un novada skolu metodiskā centra funkcijas, tāpēc regulāri uzņemam rajona, republikas un ārzemju skolu skolotāju un skolēnu, pilsētas viesu delegācijas. Muzeju apmeklējuši arī   mūsu Valsts prezidenti: Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe Freiberga un Valdis Zatlers, kas atzinīgi novērtējuši lielo kultūrvēsturisko darbu, ko veicam, saglabājot savas skolas un novada vēsturi nākotnei.
Mēs vēlamies izraisīt vēl lielāku skolēnu un pilsētas iedzīvotāju interesi, izpratni un lepnumu par savas skolas kultūrvēsturisko mantojumu, iepazīstināt skolas un pilsētas viesus ar Alūksnes ģimnāzijas savdabību un nozīmi gan novada, gan valsts, gan starptautiskā mērogā.
Adrese:

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija. Glika ielā 10. Alūksne. LV-4301.

Kontakti:
  •   26579479
  •  64307118
http://www.aluksne.edu.lv
Gunārs Stradiņš
Tālr.: 26579479; 64307118;
  
Ģimnāzijas vēstures muzeja e-pasts - avg.muzejs@inbox.lv
Ģimnāzijas e-pasts – avg.@aluksne.edu.lv
Fakss: 64307102