Latvijas muzeju katalogs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Mazā Pils iela 19, Rīga LV-1050

  •  67220779
  • fax 67228808
GADA BALVU ATBALSTA:
Edgars un Aina Šēnbergi. Modernisti

 

19. aprīlis – 15. jūnijs. 2018

Izstāde atklāj arhitektu pāra – Edgara un Ainas Šēnbergu – profesionālo darbību padomju periodā. Arhitekti 20. gs. 50.–80. gados radīja virkni sabiedriski nozīmīgu objektu gan kopīgi, gan katrs atsevišķi, tostarp Bauskas restorāns "Pilskalns" un nemirstīgā Skrīveru kafejnīca "Klidziņa" bija kulta vietas arī tiem, kuri neko nezināja par arhitektūru.

Arhitekti pārstāvēja paaudzi, kas dzimusi un augusi Latvijas brīvvalsts laikā, bet studijas uzsāka pēc Otrā pasaules kara. Par spīti okupācijai ieaudzinātie valsts jauncelsmes ideāli spilgti izpaudās arhitektu radītajos projektos un personīgajā pārliecībā. Šēnbergi izcēlās ar racionālām, rūpīgi pārdomātām un iespējami kvalitatīvi celtām ēkām. Šīs paaudzes arhitekti bija pārliecināti modernisti, kas sevi apzināti tā pozicionēja pat vēlākos gados, kad arhitektūrā ienāca nākamās stilistiskās tendences – reģionālisms un postmodernisms.

Ainas Šēnbergas radošo darbību ietekmēja padomju sistēmas attieksme pret sievieti – arhitekti. Lai arī komunistiskais režīms oficiāli sludināja dzimumu līdztiesību, sadzīvē arhitektēm bija daudz grūtāk realizēt savus projektus un uzņemties vadību darbā pie lielāka mēroga objektiem. Līdzīgi kā citās padomju republikās, arī Latvijā laulāto radoša sadarbība nereti kļuva par arhitektes profesionālo stratēģiju. Tāpēc Ainai un Edgaram ir gan kopīgi projekti, gan daudz savstarpēju radošu aizguvumu.

Atlasītie objekti raksturo Šēnbergu radošā rokraksta līdzības un atšķirības, arhitektu sadarbību un savstarpējos iespaidus, kā arī karjeras attīstību un virzību no domubiedru līdz konkurentu statusam ne vien profesionālajā, bet arī personīgajā dzīvē. Tam ļauj izsekot sešas tematiskas sadaļas, kas savstarpējā salīdzinājumā atklāj katra arhitekta laikā no 50. gadu beigām līdz 80. gadiem radītos projektus.

Izstādes kuratore – Karīna Horsta, māksliniece – Zane Kalniņa.

Šī izstāde turpina Latvijas Arhitektūras muzeja izstāžu sēriju, kuras mērķis ir pārskatīt priekšstatus par 20. gs. 60.–80. gadu arhitektūru Latvijā, kas ir apdraudēta, jo tiek negatīvi asociēta ar padomju laiku.

IZSTĀDI ATBALSTA: Valsts kultūrkapitāla fonds

ATTĒLĀ (Foto: Latvijas Arhitektūras muzejs): Edgars Šēnbergs. Mets kafejnīcai-veikalam “Klidziņa” Skrīveros. 1963.

 

Preses materiālu sagatavoja:

Ilze Martinsone

Latvijas Arhitektūras muzeja vadītāja

M: +371 29140643

E: ilze.martinsone@mantojums.lv  

 
blog comments powered by Disqus