Latvijas muzeju katalogs

Liepājas Virtuālais Kino muzejs

  •   26396847
GADA BALVU ATBALSTA:
Liepājas Virtuālais Kino muzejs

Liepājas Virtuālais Kino muzejs atvērts 2009. gada 4. jūnijā un ir pirmais interneta muzejs Latvijā. Tā adrese globālajā tīmeklī ir www.kinoliepaja.com

2010. gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu muzejs paplašināja savu pētniecisko darbu un tagad nodarbojas ar kino vēstures pētniecību Kurzemes novadā.

Muzeja portālā interesenti var iepazīties ar pētnieciskā darba rezultātiem, kas aptver šādas tēmas: kinoteātru vēsture (kā cēla pirmos kinoteātrus, kāda bija to arhitektūra un interjers, kā tie iekļāvās pilsētvidē, kāda bija pirmo kinoskatītāju psiholoģija, kā notika pirmie kinoseansi, kāds bija repertuārs, kas bija pirmie kinoteātru īpašnieki- cilvēki, kas jaunajā tehnikas un mākslas sintēzē atklāja uzņēmējdarbības iespējas utml.); Liepājas aktieri Latvijas un citu valstu kinofilmās (aktieri, kas dažādos laika posmos strādājuši Liepājas teātrī); Liepājā uzņemtās kinofilmas; divi izcili Liepājā dzimuši kinooperatori- Eduards Tisē un Jānis Mūrnieks; Liepājas literāti, kas darbojušies kā kino scenāristi; Baltijas vācieši un kino.

Muzeja portāla sadaļas „Kino bibliotēka” apakšsadaļu „Publicistika par kino” ir plānots nākotnē pārveidot par Kurzemes virtuālo kino žurnālu. Pagaidām interesenti tajā var izlasīt dažādu speciālistu kopīgu veidotus publicistiskus materiālus.

Liepājas Virtuālajā Kino muzejā ir izveidotas arī dažas ar pētniecisko darbu nesaistītas informatīvās sadaļas, domātas plašam interesentu lokam, piemēram, sadaļas „Kino bibliotēka” apakšsadaļas „Starptautisko kinofestivālu jaunumi” un „Kino pasaulē”. Pirmā satur nelielu informāciju par pazīstamākajiem starptautiskajiem kinofestivāliem un saites uz šo festivālu mājaslapām, otrā- galvenajos vilcienos ieskicētu dažādu valstu kino vēsturi. Šīs sadaļas saturu ir palīdzējuši veidot Virtuālā Kino muzeja sadarbības partneri- Vācijas Filmu institūts, Maskavas Kino muzejs, vēstniecību kultūras atašeji u. c. Abas sadaļas veidotas ar nolūku sniegt pēc iespējas pilnīgāku ieskatu pasaules kino vēsturē latviešu valodā, jo ir jāatzīst, ka šāda informācija ir pieejama visnotaļ ierobežoti.

Liepājas Virtuālajā Kino muzejā ir izveidotas arī divas sadaļas, kas neattiecas uz kinomākslu tiešā veidā, bet ir uzskatāmas par tādām kā blakusnozarēm, kam ir pastarpināta saistība ar kino. Tās ir sadaļas „Kino tūrisms” un „Kino psiholoģija”. Pirmā tiek veidota sadarbībā ar tūrisma speciālistiem, otrā- ar Latvijas Mākslas terapeitu asociāciju. Abas sadaļas ir izveidotas ar nolūku parādīt plašam interesentu lokam, ka kino nav tikai mākslas un kultūras sastāvdaļa, vai tikai izklaides produkts. Kino ir ļoti nozīmīga lieta ar plašu potenciālu, kas ir izmantojama arī praktiskajā ikdienas dzīvē visdažādākajos veidos.

Muzejs ir apmeklējams interneta vidē, taču tas piedāvā arī sekojošus pakalpojumus:

  1. kino tūrisma braucienu organizēšanu pa Latviju un ārvalstīm (sadarbībā ar partneriem- tūroperatoriem);
  2. lekciju un kinolektoriju organizēšanu Liepājā un izbraukumā;
  3. muzejpedagoģijas programmu izstrādi Latvijas vēsturē un latviešu literatūrā, izmantojot kinofilmas kā mācību materiālu;
  4. dažādu kino pasākumu organizēšanu;
  5. dokumentālo filmu uzņemšanu;
  6. dažādu zinātnisko un mācību darbu konsultēšanu;
  7. atsevišķi tiek piedāvāts ar kinoterapiju saistīts pakalpojumu klāsts- semināri, konsultācijas, audiovizuālo mācību līdzekļu izstrāde utml.

Kino tūrisma veicināšanas nolūkā muzejs sadarbojas ar Kuldīgas Tūrisma attīstības centru; lappusē www.visit.kuldiga.lv Liepājas Virtuālais Kino muzejs veido sadaļu „Kino Kuldīgā” un tās apakšsadaļas.

Viena no muzeja svarīgākajām misijām ir kultūras produktu pieejamības veicināšana iespējami plašākam iedzīvotāju lokam.

Adrese: Kontakti:
  •   26396847
www.kinoliepaja.com