Latvijas muzeju katalogs

Alūksnes muzejs

Alūksnes Jaunā pils, Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

  •  64381321 muzejs@aluksne.lv
GADA BALVU ATBALSTA:
Alūksnes muzejs

Alūksnes muzejs dibināts 1959.gada 1.aprīlī. 
Alūksnes muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša Alūksnes novada pašvaldības iestāde, kura patstāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, radošajām apvienībām, fondiem u.c. ieinteresētajām organizācijām realizē pašvaldības autonomās funkcijas materiālo un nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanā.
Lai nezaudētu lokālo identitāti, muzeja misija ir veicināt interesi un izpratni par Alūksnes vēsturi, īpaši skolu jaunatnes vidū, saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, izceļot tā savdabību, sākot ar senākajām liecībām, veikt tā izpēti un nodrošināt pieejamību sabiedrībai.
Muzejs atrodas Valsts nozīmes arhitektūras piemineklī - Jaunajā pilī.
Adrese:

Alūksnes Jaunā pils, Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Kontakti:
  •  64381321 muzejs@aluksne.lv
http://www.aluksnespils.lv/
Muzeja direktore
Diāna Pelaka
Tālr. 64381321;
Mob.t. 29205295
E-pasts muzejs@aluksne.lv; muzejs.info@aluksne.lv
 
Muzeja direktora vietnieks
Elīna Birzniece
Tālr. 64381321;
Mob.t. 26454374
E-pasts elina.birzniece@aluksne.lv
 
Vēsturniece

Zanda Pavlova
Tālr. 64381321;
E-pasts: zanda.pavlova@aluksne.lv
 
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste
Linda Apšusala
Tālr. 64381321
Mob. 25665538
E-pasts: muzejs.info@aluksne.lv

Uzskaites sistēmas speciālists
Didzis Eglītis
Tālr. 64381324
E-pasts didzis.eglitis@aluksne.lv
 
Krājuma glabātāja
Ieva Bogdanova
Tālr. 64381324
E-pasts: muzejs.krajums@aluksne.lv; ieva.bogdanova@aluksne.lv
 
Alūksnes muzeja darba laiks:
Vasaras sezonā no 1. maija līdz 30. septembrim
Pirmdiena -      Slēgts
Otrdiena –        10:00 – 17:00
Trešdiena –      10:00 – 17:00
Ceturtdiena –   10:00 – 18:00
Piektdiena –     10:00 – 17:00
Sestdiena –      10:00 – 17:00   
Svētdiena –      10:00 – 14:00
Ziemas sezonā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim
Pirmdiena -      Slēgts
Otrdiena -        10:00 – 17:00
Trešdiena -       10:00 – 17:00
Ceturtdiena -    10:00 – 18:00
Piektdiena -      10:00 – 17:00
Sestdiena -       10:00 – 17:00
Svētdiena -       Slēgts