Latvijas muzeju katalogs

Tukuma muzejs

Harmonijas iela 7, Tukums LV-3101

  •  63182329
  •   27843190
  • fax 63182393
GADA BALVU ATBALSTA:
UNESCO zīmes atklāšana pie Tukuma pilsētas vēstures muzeja „Pils tornis”

 

14. jūnijs. 2012

14. jūnijā plkst. 11:00 pie Tukuma pilsētas vēstures muzeja „Pils tornis” (Brīvības laukumā 19a, Tukumā) notiks UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās nominācijas „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” atpazīstamības zīmes atklāšana, klātesot UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretārei Dagnijai Baltiņai.

Tukuma muzejs ir pirmais muzejs Latvijā, kas saņem UNESCO atpazīstamības zīmi. UNESCO Latvijas nacionālā komisija to ir iecerējusi izvietot visās atmiņas institūcijās, kas glabā programmā „Pasaules atmiņa” iekļauto dokumentāro mantojumu.

Tukuma muzeja krājumā atrodas divas no 19 Sibīrijā rakstītajām vēstulēm uz bērza tāss, pārējās atrodas sešos citos Latvijas muzejos - Latvijas Okupācijas muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā, Daugavas muzejā, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā un Talsu novada muzejā.

Nominācijas atpazīstamības zīme tiks atklāta pie Tukuma pilsētas vēstures muzeja „Pils tornis”, kur apskatāma interaktīvā ekspozīcija „Vēstules nākamībai” - informācija par visiem nominācijā iekļauto vēstuļu autoriem un adresātiem.

Tukuma muzejs pēdējā gada laikā papildinājis savu krājumu ar vēl deviņām Sibīrijā rakstītām bērza tāss vēstulēm, ko saviem tuviniekiem sūtījis nacionālo partizānu atbalstītājs Arnolds Driķis (1913-1985) un pretošanās kustības dalībnieks, Latvijas Centrālās padomes Ventspils grupas vadītājs Voldemārs Mežaks (1914-1985), kā arī 1941. gadā deportētās mājsaimnieces Lilijas Binavas-Binaus (1906-1996) dzejoļu grāmatiņu uz bērza tāss.

Tā kā vairākos citos Latvijas muzejos arī nonākušas līdz šim nezināmas Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss, kas ir līdzvērtīgas nacionālajā reģistrā iekļautajām, Tukuma muzejs ir aicinājis kolēģus piedalīties seminārā „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss: iespējas Latvijai nozīmīga dokumentārā mantojuma saglabāšanā un popularizācijā”. Plkst. 12:50, pēc atpazīstamības zīmes atklāšanas, kopā ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvjiem tiks apspriestas sadarbības iespējas nominācijas „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” papildināšanai.

Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tās ir viena no četrām UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautajām nominācijām, kas Latvijas un visas pasaules vēsturē ir nozīmīga padomju laikmeta liecība, raksturojot Latvijas 20. gadsimta vēsturē traģiskākos mirkļus: arestus un deportācijas, kas kvalificējami kā cilvēktiesību pārkāpums. Vēstuļu oriģināli glabājas septiņos Latvijas muzejos.

Pasaules digitālajā bibliotēkā (World Digital Library) ir publicēta UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās nominācijas „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” oriģinālu digitalizētā ekspozīcija.

Savukārt Tukuma pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis” (Brīvības laukumā 19a, Tukumā) apskatāma interaktīva ekspozīcija „Vēstules nākamībai”, kas tapusi ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” 4. aktivitātes „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” finansēta un LR Kultūras ministrijas līdzfinansēta projekta ietvaros. Plašāku informāciju par vēstulēm uz bērza tāss var iegūt Tukuma muzeja izdotajā A. Ozolas un R. Jansona grāmatā „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss. Cilvēks padomju represiju sistēmā. 1941-1956”.

Semināra „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss: iespējas Latvijai nozīmīga dokumentārā mantojuma saglabāšanā un popularizācijā” programma:

 

10.30-11.00       Dalībnieku ierašanās, reģistrācija un rīta kafija.
Interaktīvās ekspozīcijas „Vēstules nākamībai” un izstādes „Tukums 40. gados” apskate;

11.00-11.20       UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālajā reģistrā iekļautās nominācijas „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” atpazīstamības zīmes atklāšana pie Tukuma pilsētas vēstures muzeja „Pils tornis”;

11.30-11.40       „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, Agrita Ozola, Tukuma muzeja direktore;

11.40-12.20       „UNESCO Latvijā - programma „Pasaules atmiņa””, Dagnija Baltiņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre;

12.20-12.50       Jauniegūtās vēstules uz bērza tāss Tukuma muzeja kolekcijā, Zinta Paševiča, Tukuma muzeja krājuma glabātāja;

12.50-13.30       Saruna par nominācijas „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” papildināšanas iespējām. Aicināti muzeji, kas glabā nominācijā vēl neiekļautas vēstules uz bērza tāss: Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Talsu novada muzeja, muzeja „Ebreji Latvijā” un citi kolēģi;

14.00-15.40       Latviešu komponistu kamermūzikas koncerts Durbes pilī (M. Parka ielā 7, Tukumā) veltīts uz Sibīriju deportētajiem novadniekiem. Uzstājas Latvijas Nacionālās operas soliste Gunta Davidčuka un pianiste Ilze Jaunzeme.

15.40                 Durbes pils apskate

 

 

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Ozola

 

Tukuma muzeja sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

T. 631 82392

E. kristine.ozola@tukumamuzejs.lv

 

I. www.tukumamuzejs.lv

Facebook/ Tukuma Mākslas muzejs

Twitter/ tukumamuzejs

 

 
blog comments powered by Disqus