Latvijas muzeju katalogs

Andreja Upīša memoriālais muzejs

Brīvības iela 38 dzīv. 4, Rīga, LV-1050

  • phone:  +371 67289767
GADA BALVU ATBALSTA:
Andreja Upīša memoriālais muzejs


Rakstnieka Andreja Upīša (1877–1970) dzīvoklis Rīgā ir rakstnieka pēdējā dzīvesvieta, kur 1970. gada rudenī noslēdzās viņa garais, ražīgais un pretrunīgais mūžs. Starp grāmatu tūkstošiem, vidē, ko noteicis A. Upīša darba stils, ģimenes tradīcijas un laikmets, iespējams iedziļināties gan rakstnieka prozā, gan diskutablajā kritiķa un politiķa darbībā.

Muzejs dibināts 1972. gadā. Tā darba mērķis ir vispusīgi attīstītas personības veidošana, kura ar muzeja starpniecību iepazīst un vērtē A. Upīša pretrunīgo personību, viņa reālistiskās mākslas īpatnības, tās sakņojumu īstenībā, personiskajā pieredzē un pārdzīvojumos.

Muzeja krājumā ir 30 000 vienību. Informācija par A. Upīša memoriālā muzeja krājumu ir pieejama specializētā, internetā bāzētā programmatūrā www.meandrs.lv

Kopš 2009. gada 1. oktobra Andreja Upīša memoriālais muzejs iekļauts VA Memoriālo muzeju apvienība.

Plašāka informācija par muzeju mājas lapā: www.upisamuzejs.lv un Memoriālo muzeju apvienības mājas lapā: www.memorialiemuzeji.lv

Adrese:

Brīvības iela 38 dzīv. 4, Rīga, LV-1050

Kontakti:
  • phone:  +371 67289767
http://www.upisamuzejs.lv
Muzeja vadītāja
Ilze Puķe
Tālr. +371 67289767; +371 29254346
e-pasts: upits@memorialiemuzeji.lv
 
Muzeja krājuma glabātāja
Ilze Andersone
Tālr. +371 67289767; +371 29254346
e-pasts: upits@memorialiemuzeji.lv

Galvenais speciālists Arnis Koroševskis
Tālr. +371 67289767; +371 29254346
 upits@memorialiemuzeji.lv

Darba laiks:
10.00–17.00, slēgts – svētdienās, pirmdienās slēgts