Latvijas muzeju katalogs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

 •  67211358
 • phone:   67210226
GADA BALVU ATBALSTA:
Lekciju cikls “Rīgas pilsētas un Latvijas kuģniecības vēsture” tūristu gidiem un interesentiem

 

27. janvāris – 24. marts. 2018

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs sāk dalībnieku reģistrāciju lekciju ciklam tūristu gidiem un vēstures interesentiem „Rīgas pilsētas un Latvijas kuģniecības vēsture”. Lekciju cikls tūristu gidiem sniegs iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas ekskursiju vadīšanai tūristu grupām Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un Rīgā. Lekciju kurss būs lietderīgs arī vidusskolēniem un studentiem, kā arī ikvienam Rīgas vēstures interesentam. Nodarbības notiks Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā no 2018. gada 27. janvāra līdz 24. martam, Sestdienās pulksten 10.00. Pieteikšanās līdz 26. janvārim (vai kamēr ir brīvas vietas).\

 Lekciju kursā ietvertas 14 tematiskās lekcijas - ekskursijas, kas iedalītas deviņās nodarbībās. Nodarbības latviešu valodā vadīs Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja vēsturnieki (pielikumā – nodarbību plāns un informācija par lektoriem).

Lekciju kursa nodarbību ietvaros būs iespēja iepazīt un apgūt sekojošas tēmas, kas vizualizētas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ekspozīcijā: Daugavas lejteces senvēsture (9.gt.pr.Kr.-12.gs.), Senā Rīga (12.-13.gs.), Rīga Livonijas sastāvā (13.-16.gs.), Rīga Polijas un Zviedrijas pakļautībā (1581.g.-1710.g.), Rīga Krievijas impērijas sastāvā (1710.g.-1918.g.), Rīga - Latvijas Republikas galvaspilsēta (1918.g.-1940.g.), Latvijas kuģniecības vēsture (10.gs.-mūsdienas), Sudraba kabinets (muzeja dārgmetālu kolekcija), Martas Alberingas kabinets (personība un mākslas priekšmetu kolekcija), Doma muzejs Rīgā – templis zinātnei un mākslai (muzeja vēsture, kolekcijas, unikāli eksponāti), Rīgas Doma Krusteja – vēsture, šodiena, tās glabātie dārgumi.

Lekciju kursa noslēgumā dalībnieki saņems Apliecības, kas sniedz iespēju vadīt ekskursijas tūristu grupām Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ekspozīcijā, kā arī Izziņas par noklausīto lekciju kopējo hronometrāžu. Dalības maksa - EUR 70.00.                               

Muzejs aicina interesentus pieteikties līdz 26. janvārim pa e-pastu: strele@rigamuz.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa Nr. Lūgums pieteikties savlaicīgi, jo dalībnieku skaits ir ierobežots!

Informācija un saziņa: Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Komunikācijas darba nodaļas muzejpedagoģe Irēna Strēle, e-pasts: strele@rigamuz.lv , tālr: 67356677, 67356676, mob.: 29884005).

Nodarbību plāns:

DATUMS LAIKS

TĒMAS

Lektori

27.01.

Plkst.10.00

Daugavas lejteces senvēsture. 9.gt.pr.Kr.-11.gs. Senie Rīgas ciemi (1.zāles ekspozīcijā)

I.Reinfelde

Senā Rīga. Senā Rīgas osta. 12.-14.gs. (2.zāles ekspozīcijā)

03.02.

Plkst.10.00

Rīga Livonijas sastāvā. 13.-16.gs. (3. zāles elkspozīcijā)

I.Strēle

Rīga Livonijas sastāvā. 13.-16.gs. (4. zāles ekspozīcijā)

10.02.

Plkst.10.00

Rīga Polijas un Zviedrijas pakļautībā. 1581.g.-1710.g. (5.zāles ekspozīcijā)

Z. Pētersone

17.02.

Plkst.10.00

Rīga Krievijas impērijas sastāvā. Rīga 1710.g.-19.gs.vidus (Kolonnu zāles balkona ekspozīcijā)

I.Miklāva

Rīga Krievijas impērijas sastāvā. Rīga 1710.g.-19.gs.vidus (Kolonnu zāles ekspozīcijā)

Z.Pētersone

24.02.

Plkst.10.00

Rīga Krievijas impērijas sastāvā. 19.gs.vidus - 1914.g. (8.- 9. Zāles ekspozīcijā)

Z.Krūmiņa

Rīgas Doma Krusteja.

V.Bormanis

03.03.

Plkst.10.00                   

Rīga - Latvijas Republikas galvaspilsēta. 1918.g.-1940.g. (11. zāles ekspozīcijā)

Z.Krūmiņa

10.03.

Plkst.10.00

Sudraba kabinets

I.Dzelme

Martas Alberingas kabinets

L.Kalniņa

17.03.

Plkst.10.00

Latvijas kuģniecības vēsture          

A.Cekuls

D.Beitlers

24.03.

Plkst.10.00

Doma muzejs Rīgā – templis zinātnei un mākslai.

A.Gailiša

Noslēgums. Apliecību un Izziņu izsniegšana, pieredzes apmaiņas pārrunas.

 

Informācija:

 1. Dalības maksa EUR 70.00.
 2. Nodarbības notiks Sestdienās, sākums - plkst. 10.00 (apmēram līdz 12:00), Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā - Palasta ielā 4.
 3. Nodarbības notiks latviešu valodā.
 4. Lekciju kursa dalībnieki noslēgumā saņems Apliecību (plastikāta karti) - atļauju vadīt ekskursijas svešvalodā tūristu grupām Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, kā arī Izziņu par noklausīto lekciju kopējo hronometrāžu.
 5. Muzejs aicina interesentus pieteikties līdz 26. janvārim pa e-pastu: strele@rigamuz.lv , norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālr. Nr.. Lūgums pieteikties savlaicīgi, jo dalībnieku skaits ir ierobežots!
 6. Informācija un saziņa: Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Komunikācijas darba nodaļas muzejpedagoģe Irēna Strēle, e-pasts: strele@rigamuz.lv , tālr: 67356677, 67356676, mob.: 29884005).

Informācija par lektoriem:

 • Ilze Reinfelde – RVKM Arheoloģijas nodaļas vadītāja
 • Irēna Strēle – RVKM Komunikācijas darba nodaļas muzejpedagoģe, vēsturniece
 • Zita Pētersone - RVKM Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas vēsturniece
 • Ingrīda Miklāva – RVKM Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas vadītāja
 • Zane Krūmiņa – RVKM Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas vēsturniece
 • Inita Dzelme - RVKM Numismātikas un dārgmetālu nodaļas vadītāja
 • Ligita Kalniņa - RVKM krājuma nodaļas Tērpu un aksesuāru krājuma glabātāja
 • Andris Cekuls – RVKM Kuģniecības vēstures nodaļas vadītājs
 • Dāvis Beitlers - RVKM Kuģniecības nodaļas speciālists, vēsturnieks
 • Anita Gailiša – RVKM Krājuma nodaļas vadītāja
 • Vidvuds Bormanis – RVKM Komunikācijas darba nodaļas muzejpedagogs, vēsturnieks

 

Ar cieņu,

Ingrīda Lukašēviča

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja

Komunikācijas darba nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tel.: 67356680; 29129052

E-pasts: lukasevica@rigamuz.lv

www.rigamuz.lv

 
blog comments powered by Disqus