Latvijas muzeju katalogs

Oskara Kalpaka muzejs un piemiņas vieta Airītes

"Kalpaki" , Zirņu pagasts, Saldus rajons, LV-3853

  •   22017465
GADA BALVU ATBALSTA:
Oskara Kalpaka muzejs un piemiņas vieta Airītes

Pie „Airītēm” 1919. gada 6. martā Atbrīvošanās cīņu laikā par Latvijas brīvību un neatkarību krita pulkvedis Oskars Kalpaks, kapteinis Nikolajs Grundmanis, virsleitnants Pēteris Krievs un leitnants Johans Hanss Šrinders. 1930tajos gados, atdarinot latviešu nacionālos celtniecības elementus tika izveidota muzeja sēta (arhitekts - pulkvedis, Atsevišķās (studentu) rotas kareivis Artūrs Galindoms).

1936. gada 6. septembrī tika atklāts Oskara Kalpaka piemiņas muzejs.

Padomju okupācijas gados muzeju un piemiņas ansambli likvidēja. Pēc atjaunošanas muzejs no jauna tika atklāts 1990. gada 11. novembrī.

Kopš 2007.gada O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta Airītes ir Latvijas Kara muzeja struktūrvienība. 2007. gada 23. novembrī muzeja ēku nopostīja ugunsgrēks un O. Kalpaka muzejs tika slēgts. 2010. gadā muzeja ēku atjaunoja.

Apmeklētājiem patreiz ir pieejama piemiņas vieta 1919. gada 6. martā kritušajiem. 2010. gadā tika uzstādīts Latvijas Kara muzeja sagatavotais informatīvais stends „Kaujā pie Airītēm 1919. gada 6. martā kritušie virsnieki” ar virsnieku fotogrāfijām, biogrāfijām un cīņu biedru atmiņu fragmentiem.

Interesentiem ir iespēja pieaicināt muzeja darbinieku, kurš detalizēti izstāstīs par piemiņas vietu un kaujas norises gaitu.

Muzejs piedāvā ekskursijas gida pavadībā ( 8,00 EUR no grupas)

Muzejam piegulošā teritorija regulāri tiek papildināta ar brīvdabas objektiem un pārgājiena takām. 

Muzejam blakus izveidota atpūtas vieta ar ugunskuru un koka skulptūru taku, kuru iespējas izmantot bez maksas

Adrese:

"Kalpaki" , Zirņu pagasts, Saldus rajons, LV-3853

Kontakti:
  •   22017465
http://www.karamuzejs.lv

Nodaļas vadītājs

Roberts Sipenieks

Tel. 2 2017465,