Aktualitātes

Aicina reģistrēties dalībai LU 76. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas „Zinātņu vēsture un muzeoloģija“ sēžu darbam

2018. gada 29. janvārī muzeja zālē (415.t.) LU galvenajā ēkā notiks LU 76. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas „Zinātņu vēsture un muzeoloģija“ darbs. Trīs sēdes un plakātu sesija tiks veltīti muzeju darbības aktualitātēm, muzeju kolekcijām kā unikālām laikmeta liecībām un pētniecības avotiem, jaunākajiem zinātņu vēstures pētījumiem.

Programma

Reģistrēšanās

Konferences sekcijas darba noslēgumā - LU Rakstu krājuma „Zinātņu vēsture un muzejniecība“ 815.sējuma  atvēršana.

Papildu informācija: Sarmīte Livdāne, tel. 67034566