Aktualitātes

Atskats uz Kurzemes muzeju krājumu speciālistu tikšanos

Rita Krūmiņa,

Liepājas muzeja galvenā krājuma glabātāja

 

24. oktobrī, Saldū, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā norisinājās Latvijas Muzeju padomes un Latvijas Muzeju biedrības valdes rīkots pasākums “Kurzemes muzeju krājumu speciālistu un krājuma darbā iesaistīto darbinieku tikšanās”. 

Seminārs ļāva iepazīties ar Kurzemes un arī Rakstniecības un mūzikas muzeja pozitīvo, kā arī ne tik pozitīvo pieredzi krājuma priekšmetu komplektēšanā. 

Kultūras ministriju pārstāvju Dainas Ratnieces un Gundegas Dreiblates prezentācija ļāva nedaudz iepazīties ar Kurzemes akreditāciju izvērtējumu, pievēršoties gan pozitīvajām niansēm, gan arī muzeju trūkumiem krājuma komplektēšanā. Sarunā tika aktualizēts jau sen zināmais un saprastais – muzeja kolekcijas veidošana atbilstoši muzeja vīzijai. Lai gan katrs no muzeja darbiniekiem šo saprot, ne vienmēr izdodas šo nodomu īstenot. 

Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskule citēja muzeoloģijas un kultūras ekonomikas profesoru Fransuā Meresu, ka muzeja krājums ir sirds labi organizētā organismā, tā noprotot, ka piesārņojot muzeju ar liekiem, būtībā, iespējams, neizmantojamiem priekšmetiem, muzejam ir ne tikai grūtāk pārvaldīt krājumā esošās bagātības, bet arī nodrošināt kvalitatīvu krājuma saglabātību. 

Ņemot vērā kā muzeji sāk  iet līdzi laikam, padarot sevi redzamāku sabiedrībai un publicējoties, vērtīga bija KISC pārstāves, projekta koordinatores Annijas Vucānes prezentācija par jaunumiem Nacionālo Muzeju Kopkataloga sistēmā. Liepājas muzejs, tāpat kā vairums Latvijas muzeju krājumu digitalizē, kā arī jaunieguvumus ievada šajā sistēma un patīkami bija uzzināt, kā sistēma tiek uzlabota tā, lai vieglāk, ātrāk un beigu galā arī produktīvāk norisinātos krājuma inventarizēšana. 

Interesanta šķita Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma darba vadītājas Dainas Auziņas prezentācija par muzeju krājuma darbinieku grupu sanāksmēm. Diemžēl, līdz manām ausīm šī informācija par šādas grupas darbību iepriekš nebija nonākusi, jo ar lielu interesi būtu piedalījusies rīkotajās sanāksmēs. Ceru, ka nākamajos pasākumos būs iespēja piedalīties un dalīties domās par muzeja krājuma darbu no mūsu muzeja pieredzes. 

Dodoties mājās, kopā ar kolēģiem apspriedām dzirdēto. Nav pārsteigums, ka krājuma komplektēšana un izvērtēšana ir strīdīgs jautājums muzejos, jo domas dalījās arī mums. Mans personīgais uzskats ir tomēr pieturēties pie stingras domas - kas muzejam nepieciešams, kādēļ nepieciešams, vai uzņemtais krājuma materiāls kādreiz būs izmantojams, vai muzejam ir iespēja nodrošināt priekšmeta saglabāšanu ilglaicīgā periodā. Komplektējot krājumu nekādā gadījumā nevēlos vilkt vienādības zīmi starp kvantitāti un kvalitāti, līdz ar to, man ir prieks par to, ka par šādām tēmām tiek runāts, šis jautājums tiek aktualizēts un nepazūd lielajā, uzņemamo krājuma priekšmetu gūzmā. 

Paldies pasākuma organizatoriem par ideju rīkot pasākumus, kas aktuāli Latvijas muzejiem, paldies par iespēju ielūkoties citu muzeju aizkulisēs. Paldies muzejiem, kas vēlējās dalīties savā krājuma darba pieredzē. Domāju, ka nevienu no pasākuma apmeklētājiem neatstāja vienaldzīgu apskatītie temati un radās iedvesma turpmākajam darbam. 

Foto: Andrejs Sergejevs


01.11.2019