Aktualitātes

Jauno muzeju speciālistu pirmā tikšanās

Balvu Novada muzeja izglītojošā darba vadītāja Zaiga Kozlovska ir sagatavojusi nelielu atskatu uz jaunu iniciatīvu muzeju nozarē: jauno muzeju speciālistu domubiedru grupas izveidi un tikšanos. Ideja par šādas domubiedru grupas izveidi pieder Katrīnai Kūkojai no Imanta Ziedoņa muzeja.


Šā gada 18. februārī omulīgajās “Rīgas Kino muzeja” telpās notika Latvijas muzeju jauno speciālistu pirmā tikšanās. Tā daudziem sākās ar patīkamu piedzīvojumu – mazo vecpilsētas ieliņu izpēti un satikšanos ar tām pirmo reizi, līdz visi nonāca pie “Rīgas Kino muzeja” durvīm, kur laipni sagaidīja Katrīna Kūkoja (Imanta ziedoņa muzeja pētniece) un Daiga Dupate (Rīgas Stradiņa universitātes muzeja vadītāja). Jaunajiem muzeja speciālistiem (turpmāk tekstā –JMS), iekārtojoties tikšanās vietā un baudot kafijas tasi, sākās iepazīšanās, kas apvienoja lietderīgo ar patīkamo – interaktīvā veidā bija iespēja uzzināt ne tikai kolēģa vārdu un no kura muzeja katrs ir, bet arī kādu privātu detaļu. To noskaidrojām lietišķas iepazīšanās spēles laikā. Visveiklākā un komunikablākā izrādījās Līga Baņķiere no Bulduru Izstāžu nama.

Pasākuma nopietnajā daļā notika ekspresintervija ar “Rīgas Kino muzeja” vadītāju Zani Balčus, kas muzeju nozarē darbojas teju deviņus gadus. Zane pastāstīja par savu profesionālo pieredzi, par to, kā redz muzejus un kas viņas prāt ir svarīgi. Neatkarīgi liels vai mazs muzejs ikvienam ir iespēja attīstīties un sevi pierādīt. Intervijas noslēgumā viņa jaunajiem muzejniekiem vēlēja nezaudēt entuziasmu.

Tikšanās noslēgumā JMS grupu darbā veidoja vīziju par to, kādu redz jauno speciālistu turpmāko sadarbību, kā arī muzeju attīstību kopumā. Bija daudz labu ideju un vīzija par to, ka muzejiem ir jābūt vienotiem, jāspēj sadarboties un jādarbojas kā vienam veselumam. Visvairāk jaunie muzejnieki uztraucas par apmeklētāju piesaisti un muzeju spēju pielāgoties mainīgajai sabiedrībai. Visi vienprātīgi piekrita, ka ir nepieciešamas dažādas apmācību platformas un iespējas ne tikai Latvijas robežās, bet arī sadarbībā ar Eiropas muzejiem.

Lai gan daudziem bija jāmēro tuvāks vai tālāks ceļš līdz Rīgai, pasākumā bija muzeju pārstāvji no dažādām Latvijas vietām, piemēram, Liepājas, Jelgavas, Balviem, Daugavpils u.c. Izskatās, ka ir “dzimusi” jauna muzejnieku paaudze, kas vēlas kopīgi darboties, izglītoties, pilnveidoties un mācīties no “vecāko” kolēģu pieredzes. JMS – jaunais muzeju spēks!  

Ja arī Tev ir interese pievienoties šai domubiedru grupai, raksti e-pastu Katrīnai Kūkojai: katrina.kukoja@ziedonamuzejs.lv