Aktualitātes

Latvijas Muzeju biedrības biedru kopsapulces kopsavilkums

28.februārī Latvijas Kara muzejā notika ikgadējā Latvijas Muzeju biedrības (LMB) biedru kopsapulce, kurā šogad pulcējās 62 biedri. Kopsapulces dienas kārtībā bija LMB valdes priekšsēdētājas ziņojums par 2018.gadu, par veiktajām aktivitātēm un uzdevumu izpildi atbilstoši 2018.gadā apstiprinātajai LMB stratēģijai 2018 - 2020.gadam un 2019.gada plāni.

Biedri tika iepazīstināti arī ar LMB ieplānoto budžetu 2019.gadam, kā arī Valsts Kultūrkapitāla fonda apstiprināto LMB projektu "Latvijas Muzeju biedrība - informācijas un profesionālās pilnveides platforma Latvijas muzejiem". Bez ikgadējā pārskata un Revīzijas komisijas pārstāves Taigas Koknevičas ziņojuma, klātesošajiem biedriem bija iespēja uzzināt muzeju nozarei būtisku informāciju: Latvijas Kultūras akadēmijas Prof.Anda Laķe iepazīstināja ar muzeju speciālistu tālākizglītības iespējām Latvijas Kultūras akadēmijā, Daina Auziņa no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja  pastāstīja par jaunizveidoto krājumnieku domubiedru grupu un tās ieplānotajām aktivitātēm, Jana Šakare  no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas iepazīstināja muzejniekus ar Atvērto datu portālu un iespējām izzināt Latvijas muzeju statistiku, bet  Inguna Elere un Holgers Elers no dizaina birojs H2E  stāstīja par "pieredzes dizainēšanu" muzejos.  Paldies visiem LMB biedriem par kopā sanākšanu kopsapulcē! Paldies par uzņemšanu Latvijas Kara muzejam!

At LMB biedru kopsapulces protokolu iespējams iepazities šeit: LMB biedru kopsapulces protokols