Aktualitātes

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina uz izstādes "Latvijas gadsimts" izvērtēšanu

Lai analītiski izvērtētu pēdējo gadu vērienīgāko sadarbības projektu Latvijas muzeju nozarē – 2018. gada maijā atklāto kopizstādi “Latvijas gadsimts”, kā arī no dažādu iesaistīto institūciju perspektīvas diskutētu par ekspozīciju un liela formāta izstāžu izaicinājumiem, biežāk sastopamajām grūtībām, labas prakses piemēriem un sasniegumiem muzeju nozarē, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina muzeju speciālistus piedalīties darbseminārā un diskusijā "No priekšmetu mozaīkas līdz vēstures ainavai. 68 muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” izvērtējums".

Darbseminārā diskutēs izstādes satura un dizaina autori, pasūtītāji, iesaistīto muzeju un citu institūciju pārstāvji, žurnālisti, muzeju un citu kultūras jomu speciālisti.

Darbseminārs notiks pirmdien, 9. decembrī plkst. 11:00-16:00 Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Brīvības bulvārī 32 Rīgā.

Ikvienu muzeju nozares profesionāli, pat ar ilgu kuratora pieredzi, katrs jauns projekts nostāda dažādu izaicinājumu priekšā. Sevišķi daudzslāņaina, kompleksa pieeja nepieciešama modernizējot muzejus, veidojot lielas ekspozīcijas, īstenojot vairāku institūciju sadarbības projektus. Lai gan katrreiz sastopamies ar specifiskiem sarežģījumiem, teju visus lielos muzeju projektus vieno gan līdzīgas iespējas, gan īstenošanas grūtības. Vispārliecinošākās mācības, protams, dod katra paša pieredze, tomēr vērtīgi ir mācīties arī no citu – savas nozares kolēģu un sadarbības partneru – labajiem piemēriem un ne tik veiksmīgajiem risinājumiem.

Viens no vērienīgākajiem pēdējo gadu sadarbības piemēriem ir 68 muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”. Kā izstādes projekts tas bijis pietiekami ambiciozs, ar daudzu institūciju iesaisti, salīdzinoši apjomīgu finansējumu un sarežģītiem tapšanas apstākļiem. “Latvijas gadsimts” šobrīd atrodas tā darbības pusceļā – izstāde bijusi atvērta pusotru gadu un vēl aptuveni tikpat ilgi (līdz izstādes slēgšanai 2021. gada maijā) jāuztur apmeklētāju interese, daudzveidīgs un aktīvs pasākumu plāns.

Izstādes “Latvijas gadsimts” veidotāji aicina uz darba semināru un diskusiju par sasniegumiem, labas prakses piemēriem, kā arī izaicinājumiem, grūtībām un neveiksmēm izstādes procesā. Semināra centrā izvirzīts jautājums: kas strādā un kas nestrādā no izstādē iecerētā un pieteiktā? Izstāde “Latvijas gadsimts” te izmantojama kā konkrēts materiāls analīzei, taču vienlaikus diskusijas mērķis ir vispārināt, saskatīt līdzīgas iespējamās grūtības un risinājumus šodienas un nākotnes muzeju projektiem.

Seminārā iecerēts apkopot vērtējumus un analīzi no dažādām perspektīvām: izstādes satura veidotāju un koordinatoru redzējumu, izstādes dalībnieku – 68 iesaistīto muzeju pieredzi un vērtējumu, dizaina veidotāju skatījumu, izstādes finansētāja (pasūtītāja) gaidas un rezultāta vērtējumu.

Galvenie problēmjautājumi un tēmas darbsemināram:

 •   Izstādes apmeklētāju un nozares speciālistu vērtējumi: kas strādā un kas nestrādā “Latvijas gadsimtā”?

 •   Finansētāja (pasūtītāja) gaidas un rezultāts. Uzticība un kvalitātes uzraudzība

 •   Kā attaisnojusies izstādes satura perspektīva? Kas strādā un kas nestrādā no izstādes satura akcentiem?

 •   Kā palīdzējis vai traucējis izstādes sistēmiskums – struktūras atkārtošanās, hronoloģiskais un diahroniskais? Cik tālu jātiecas vadīt apmeklētāju, strukturēt tā uztveri izstādē pēc autoru iedomātā ceļa?

 •   Tēmu un eksponātu daudzveidība un daudzskaitlība – veiksme vai neveiksme?

 •   Eksponātu atlases izaicinājumi un problēmas liela apjoma izstādē. Eksponāta un stāsta attiecības. Kā pārtulkot saturisko konceptu “eksponātu valodā”, ja pieejams plašs muzeja priekšmetu klāsts?

 •   Piedalīšanās izstādē līdzveidotāja lomā: vai “Latvijas gadsimta” modelis der muzeju kopprojektu veidošanā? Kādas iespējas sniedz liela mēroga sadarbības projekti? Vai un kā iespējams izmantot ārpus muzeja telpām līdzveidotu izstādi sava muzeja komunikācijā?

 •   Kā materializēt vēstījumu? Komunikācija ar dizaineru, dizaina autoru iesaiste izstādes tapšanā. Veiksmes un neveiksmes. Kā optimāli veidot pasūtītāja un izpildītāju (dizaineru) komunikāciju?

 •   Kādu rezonansi un apmeklējumu nodrošinājusi izstāde? Vai tas sasniedza mērķus? Kā liela mēroga izstādi integrēt muzeja ikdienas darbā?

 •   Kā projekta vēriens palīdz veidot muzeju nozares un konkrētās norises vietas tēlu? Kas neattaisnojās izstādes publicitātes un aktivitāšu programmas veidošanā?

 •   Resursu sadalījums liela mēroga projektos – speciālisti, finanses, koordinēšana; muzeja resursi un ārpakalpojumu iespējas.


  Darba semināra programma:
  I. “Skats no iekšpuses”. Autoru un sadarbības partneru analīze

 1. 1)  Finansētāju (pasūtītāja) gaidas un to piepildījums – Selga Laizāne, Kultūras ministrija

 2. 2)  Satura veidošana: izstādes darba grupas skatījums – Toms Ķikuts, LNVM

 3. 3)  Izstādē iesaistīto muzeju līdzdalība – Agrita Ozola, Tukuma muzejs

 4. 4)  Izaicinājumi izstādes dizaina veidošanā – Inguna Elere, H2E

 5. 5)  Izstādes komunikācija, darbs ar sabiedrību – Astrīda Burbicka, LNVM


II. “Skats no ārpuses”. Analīze un kritika

 1. 6)  Publicists un filosofs, vairāku ekspozīciju līdzautors un muzeju kritiku autors Artis Svece

 2. 7)  Rakstnieks, “Latvijas gadsimta” plašākās kritikas autors domnīcas Creative Museum vietnē Pauls Bankovskis


III. Diskusija ar publikas iesaistīšanos

Lūdzam reģistrēt Jūsu dalību darbseminārā līdz 5. decembrim:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW5xLKHLM-8tWGcdDNtbKf1CGX0bgmJsMZ0W_TcEiHKHh-kw/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Vairāk informācijas:

Irina Zeibārte,

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā

e-pasts: irina.zeibarte@lnvm.lv 

tālr.: 67221381, 29146384