Aktualitātes

Ogres Vēstures un mākslas muzejs aicina pastāvīgā darbā MUZEJPEDAGOGU


Galvenie darba uzdevumi:

- Izstrādāt un īstenot muzeja izglītojošās programmas dažādu vecumu auditorijai
- Veidot sadarbību starp muzeju un izglītības iestādēm, nevalstiskām organizācijām un citām institūcijām
- Vadīt ekskursijas muzejā
- Plānot, organizēt un vadīt dažāda formāta izglītojošus pasākumus dažāda vecuma un interešu grupām

Prasības pretendentiem:

- Augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs
- Zināšanas, interese par Latvijas kultūrvēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu
- Svešvalodu zināšanas (angļu, vēlams arī krievu valoda)
- Zināšanas par darbu ar auditoriju, par vecumposmu psiholoģiju, pedagoģijas metodiku, par muzeja izglītojošo darbu
- Prasmes uzstāties publikas priekšā, strādāt ar dažādu vecuma auditorijām
- Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes
- Spēja radoši un elastīgi strādāt komandā

Piedāvājam:

- Stabilu darbu un atalgojumu, sociālās garantijas
- Profesionālās pilnveidošanās iespējas

Pieteikumu/motivācijas vēstuli un CV lūdzam iesniegt elektroniski, sūtot uz e pastu ogresmuzejs@ogresnovads.lv līdz 2017.gada 21.jūlijam.
Sazināsimies ar pretendentiem, kurus aicināsim uz interviju.
Papildus informācija: 65022251