Aktualitātes

25.07.2016. Konference „Piebaldzēni un mūzika”

Vecpiebalgas novada pašvaldība un Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre” aicina ikvienu interesentu piedalīties kultūrvēsturiskā konferencē „Piebaldzēni un mūzika”.

Konference notiks š.g. 25.jūlijā Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālajā muzejā „Jāņskola” Jaunpiebalgā.

Programma:

13:00 – 13:50 Pulcēšanās, reģistrācija, kafija

13:50 - 14:00 Konferences atklāšana

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone

Piebalgas muzeju apvienības vadītāja Līva Grudule

14:00-14:30 Dr.art. Inese Žune, Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte. Dālmaņu dzimtas saknes Piebalgā.

14:30-15:00 Mag.paed., vēsturnieks Jānis Polis, Andrejs Evans. Mūziķa Voldemāra Evana saikne ar Piebalgu.

15:00-15:30 Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjāņu memoriālā muzeja „Menģeļi” vadītāja. Pāvuls Jurjāns. Emīls Dārziņš.

15:30 – 16:00 Mag.art. Ligita Ašme, Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte. Vecpiebalga kā iedvesmas avots komponista Imanta Kalniņa radošajā darbā.

16:00 Diskusija, muzeja apskate, kafija

18:00 Koncerts – Jāņa Lūsēna dziesmas dzied Kristīne Zadovska

Lūdzam apstiprināt savu dalību līdz 20.07.

E-pasts: piebalgasmuzeji@inbox.lv

Tālr.:26573868