Aktualitātes

Konference "Personība un laiks muzeja ekspozīcijā"

Starptautiskās Muzeju padomes Literatūras un Komponistu muzeju starptautiskā komiteja
(ICOM ICLCM)
konference
Personība un laiks muzeja ekspozīcijā 
3.08. – 7.08.2018
Rīga, Jūrmala

Starptautiskās Muzeju padomes Literatūras un Komponistu muzeju starptautiskā komiteja (ICOM ICLCM) darbojas jau no 1977.gada vairāk kā 40 gadus. Tā ir viena no vecākajām ICOM starptautiskajām komitejām. Ik gadus ICOM Literatūras un Komponistu muzeju starptautiskā komiteja rīko konferenci kādā no valstīm, pulcējot dalībniekus no visas pasaules. Šogad – Latvijas Valsts 100.jubilejas gadā šāda konference pirmo reizi notiks Latvijā – Rīgā un Jūrmalā. To organizē ICOM Literatūras un Komponistu muzeju starptautiskā komiteja sadarbībā ar Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteju (ICOM LNK). Konferences organizēšanu atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Rīgas Dome, Jūrmalas Dome, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālā Bibliotēka, Aleksandra Čaka muzejs, Memoriālo muzeju apvienība, Raiņa un Aspazijas muzejs, Jāņa Akuratera muzejs, Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs un Aspazijas māja.

Konferences programma:

3.augustā – konferences dalībnieku ierašanās, ICOM ICLCM valdes sanāksme Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā;

4.augustā – ICLCM konferences atklāšana un sesija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā;

5.augustā – ICLCM konferences sesija Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Majoros;

6.augustā – ICLCM konferences sesija Rīgas domes ēkā;

7.augustā – ekskursija uz Emīla Dārziņa muzeju “Jāņskola”, Rūdolfa Blaumaņa muzeju “Braki” un Raiņa muzeju Tadenavā.

Konferencē ar referātiem uzstāsies kolēģi no Čehijas, Igaunijas, Vācijas, Itālijas, Norvēģijas, Francijas, Azerbaidžānas, Armēnijas, Japānas, Krievijas, Ungārijas, Slovēnijas, Gruzijas, Dānijas, Horvātijas un Latvijas. Savos priekšlasījumos viņi pievērsies tēmai par izcilo personību kā Dantes Aligjerī, Henriha Ibsena, Sandora Petefī, Raiņa un Aspazijas, Pētera Čaikovska, Aleksandra Čaka, Mihaila Šolohova, Hansa Kristiāna Andersena, Juhana Līva un daudzu citu rakstnieku un komponistu personību, dzīvesstāsta un daiļrades muzealizācijas iespējām. Konferences referenti iepazīstinās klausītājus gan ar labās prakses piemēriem un mūsdienu meklējumiem un atradumiem rakstnieku un komponistu muzeju ekspozīciju un izstāžu satura un dizaina risinājumos, gan arī sniegs ieskatu literāro muzeju ekspozīciju vēsturiskajā attīstībā. Referātos tiks skartas arī tēmas, kas saistītas ar laikmeta un vēsturisko notikumu atklāsmi personībām veltītajos muzejos. Būs arī referāti, kas veltīti muzeja darbības fenomenoloģiskiem aspektiem, kā arī psiholoģiskajiem nosacījumiem, kā piemēram,  atmiņu un emociju lomai pagātnes interpretācijā. Konferences priekšlasījumu daļu papildinās kultūras programma, kas iekļaus muzeju apmeklējumus Rīgā, Jūrmalā, Jaunpiebalgā, Ērgļos un Tadenavā.

Konferences darba valodas – angļu un latviešu (nodrošināts sinhronais tulkojums).

 Dalības maksa Latvijas muzeju darbiniekiem:

 

Reģistrējoties konferencei un samaksājot dalības maksu līdz 2018.gada 30.jūnijam  

Dalības maksa*

35 EUR

*Dalības maksa sedz dalību visās konferences sesijās, konferences izdales materiālus, kafijas pauzes un pusdienas, braucienu no Rīgas uz Jūrmalu un atpakaļ 5.augustā un dalību konferences programmā iekļautajos kultūras pasākumos.

Lai piedalītos 7.augusta ekskursijā konferences dalībniekiem – Latvijas muzeju darbiniekiem papildus konferences dalības maksai jāmaksā 20,00 EUR.

Rekvizīti konferences dalības maksas un 7.augusta ekskursijas dalības maksas iemaksai

 

 

Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja
Smilšu iela 20, LV-1868
Reģ,.Nr. 40008121073
SEB BANK AS
UNLALV2X
LV50UNLA0050012043956

Lūdzam neaizmirst maksājumā norādīt  vārdu un uzvārdu un “Dalības maksa ICLCM 2018 konferencē” un arī “Dalības maksa ICLCM konferences ekskursijā 7.augustā”

Papildus informācija par konferenci – Konferences Organizācijas komitejai: iclcmconference2018@inbox.lv, mairai@inbox.lv (Maira Valtere), Antra.Medne@riga.lv  (Antra Medne).

Informācija par ICOM ICLCM : http://network.icom.museum/iclm