Aktualitātes

Konference "Tartu loma Latvijas un Igaunijas valstiskuma tapšanā 19. gs."

2017. gada 28. oktobrī Tartu norisināsies konference "Tartu loma Latvijas un Igaunijas valstiskuma tapšanā 19. gs.". Konferences mērķis ir iepazīstināt ar 19.gs. Tērbatu kā vietu, kurā norisinājās kā Latvijai tā Igaunijai būtiskā pirmā nacionālā atmoda, un uzsvērt tās nozīmi arī mūsdienās, kļūstot par sadarbības platformu Latvijas un Igaunijas zinātniekiem, kultūras darbiniekiem, vēsturniekiem un citiem sabiedriskajiem darbiniekiem. Tā iecerēta, lai atgādinātu Latvijas un Igaunijas iedzīvotājiem par laiku, kad etniskās piederības atzīšana bija uzdrīkstēšanās, kas liecināja par pašlepnumu, izglītotu prātu un plašu nākotnes redzējumu.

Konference norisināsies Igaunijas Nacionālajā muzejā Tartu divās sesijās, apskatot Latvijas un Igaunijas nacionālās atmodas sākumu 19. gadsimta Tērbatā, kā arī nozīmīgākās latviešu un igauņu personības šai kontekstā. 

Programma un reģistrēšanās saite atrodama šeit: https://www.maailmakeeled.ut.ee/et/osakonnad/eesti-lati-konverents-tartus-2017
Papildus informācija arī  Facebook lapā: https://www.facebook.com/Tartu-konference-Tartu-konverents-168431823727506/