Aktualitātes

Reformācijas 500 gadu jubilejai veltīta konference “MANTOJUMS UN IZAICINĀJUMI”

Reformācijas 500 gadu jubilejai veltīta konference
“MANTOJUMS UN IZAICINĀJUMI”

2017.gada 12., 13. oktobrī
Cēsu Vēstures un mākslas muzejā

Programma

12.oktobris

9:30 – 10:30        Reģistrācija, rīta kafija Cēsu Vēstures un mākslas muzeja Izstāžu namā

10:30 – 10:40      Atklāšanas uzrunas

10:40 – 10:55      LZA prezidents Dr.habil.art.prof. Ojārs Spārītis

10:55 – 11.20      Livonija reformācijas priekšvakarā, garīgā un laicīgā attiecības, mērķi, noskaņojumi. Dr.hist.prof. Gvido Straube

11.20 – 11.45     Naids un konfliktējošu interešu tīkls – viduslaiku Livonijas politiskā dzīve un tās atstātais mantojums.  Dr.hist. Eva Eihmane

11.45 – 12.10      M.Luters un Cilvēks. Dr. theol. Guntis Kalme

12.10 – 12.30      Diskusija. Moderators  Dr.habil.art.,prof. Ojārs Spārītis.)

Pusdienu pārtraukums 12:30 – 13:30

13.30 – 13.55 Luteriskās reformācijas pamatprincipi toreiz un mūsdienu sabiedrībā. Dr.theol. prof. Ralfs Kokins

13:55 – 14.20      Reforma, Reformācija un Kontrreformācija. Kopīgais un atšķirīgais. Eiropa, Latvija un Cēsu bīskapija. Dr. hist. Andris Priede

Kafijas pauze 14:20 – 14:40

14.40– 15.05       Reformācijas atbalstītājs tukumnieks Dītrihs Butlars (?–1537) un Cēsis. Dr. h.c. hist. Inta Dišlere

15.05 – 15.30      Cēsu Livonijas bīskapijas „zelta laikmets” 1582 – 1625. Mg.theol. Reinis Norkārkls

15.30 – 15.55      Luters un reformācija latviešu tautas vēstures rekonstrukcijā 19.gadsimtā. Dr. philol. Māra Grudule,

15.55 – 16.20      Reformācijas ienestās pārmaiņas arhitektūrā un mākslā. Dr.art. Elita Grosmane

16.20 -                Diskusija, moderators  Dr.hist., prof. Gvido Straube

17.00 – 19.00 Pirmās dienas izskaņas pasākums Jaunās Pils Lielajā salonā (mūzika: vijole/čells, uzkodas un vīns)  

 

13. oktobris

Reformācijas ietekme: arhitektūra un māksla  

Izbraukuma seminārs

9:00 - 10.30         Cēsu Sv.Jāņa ev.lut. baznīca – Arhitektoniskās un mākslas vērtības.  

Mācītājs Didzis Kreicbergs, Dr.arch. Ilmārs Dirveiks , Mg. archaeol.  Gundars Kalniņš,

10.30- 12.00  Dzērbenes un  Drustu luterāņu  baznīcas. Mācītājs Edijs Kalniņš.

12.30 – 13.00   Raunas luterāņu baznīca. Mācītājs Edijs Kalniņš, Dr.arch. Ilmārs Dirveiks.

13:00 – 14:00 Pusdienas

14:00 – 15.30      Rauna – Rīgas arhibīskapa rezidence.   Dr.arch. Ilmārs Dirveiks, Mg.hist. Edgars Plētiens.

Dzīve pēc reformācijas laukos: Raunas apdzīvotās vietas piemērs. Mg.hist. Edgars Plētiens.

15:30   Diskusija par Reformācijas ietekmi mākslā, arhitektūrā, kultūrā/ reformācijas redzamākais mantojums līdz mūsdienām. NOSLĒGUMA KAFIJA.

17.00 – 18.00 Atgriešanās Cēsīs

 

Konferenci vada Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonda valdes priekšsēdētājs Ivars Zukulis.
Konferenci rīko Cēsu vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fondu.

Pieteikuma veidlapu dalībai konferencē lūdzu sūtiet uz dace.tabune@cesis.lv vai pa telefonu 64122654 līdz 2017.gada 20.septembrim