Aktualitātes

Starptautiskā konference – «Muzejpedagoģiskā darbība – izziņas interešu veidošanas līdzeklis.»

Piektdien, 13.oktobrī, Ventspils muzejā norisināsies Starptautiskā konference – «Muzejpedagoģiskā darbība – izziņas interešu veidošanas līdzeklis.» Konferencei pieteikušies vairāk nekā 70 interesenti no visas Latvijas.

Ventspils muzejs, sadarbībā ar Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociāciju rīko muzejpedagogu konferenci, lai aktualizētu un pievērstu sabiedrības uzmanību inovatīvu un mūsdienīgi aktuālu piedāvājumu veidošanā. Senatnes izziņas jomā īpašu vietu ieņem muzeji un to piedāvātās muzeju izglītības programmas, kas bērniem un jauniešiem ļauj emocionāli saistošā veidā apgūt sarežģītus vēstures notikumus, rosinot interesi par vēsturiskiem procesiem kopumā. Konferences dalībnieki ir muzeju pedagogi un vēsturnieki no visas Latvijas. Konferences referenti iepazīstinās ar «Skolu muzeja nodarbības veidiem» - Elke Urban (Vācija), «Problēmas un risinājumi jauniešu auditorijā»- Alīda Zigmunde (Latvija), «Izglītojošās darbības iespējas Klaipēdas Universitātes muzejā» - Lilia Žukauskiene, kā arī ar citām saistošām tēmām un muzeja un skolas sadarbības piemēriem Ventspilī – Jonikas Tērvidas un Ilvas Buntikas referātos.

Konferences referenti: Veronika Varik (Igaunija, Tallina), Aīda Krūze (Latvija, Rīga), Alīda Zigmunde (Latvija, Rīga), .Lilia Žukauskiene (Lietuva, Klaipēda); Elke Urban. (Vācija, Leipciga), Jonika Tērvida (Latvija, Ventspils, Arnis Strazdiņš (Latvija, Rīga) un Ilva Buntika (Latvija, Ventspils).