Aktualitātes

Starptautiskā zinātniskā konference “KRĀSLAVAS KATOĻU BAZNĪCAI – 250”

Starptautiskā zinātniskā konference

“KRĀSLAVAS KATOĻU BAZNĪCAI – 250”

2017. g. 28. jūnijā

Krāslavas novads, Krāslava, Pils iela 10

Konferences darba valoda: latviešu, poļu

 

10:00 – 11:00 – Zīmējumu konkursa “Krāslavas katoļu baznīcai - 250” darbu izstādes

atklāšana (Pils ielā 10)

11:00 – 13:00 – Konferences dalībnieku reģistrācija

11:30 - izstādes “Krāslavas katoļu baznīcai - 250” atklāšana Krāslavas Vēstures un

mākslas muzeja izstāžu zālē Pils ielā 8

12:00 – 16:00 – Izdevniecības “Jumava” grāmatu komercizstāde

KONFERENCES PROGRAMMA

13:00 – 13:15 – Konferences atklāšana

Novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks

Polijas Republikas vēstniece Latvijā Eva Dembska

Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu draudzes prāvests Eduards Voroņeckis

 

 

I daļa. 13:15 – 14:50

Vadītājs Valdemārs Gekišs, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja direktors

13:15 – 13:30

Dr.art. Ruta Kaminska, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas eksperte

“Sakrālās glezniecības mantojums Krāslavā: saglabātais un zaudētais”

13:30 – 13:45

Dace Čoldere, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas vadītāja

“Mākslas pieminekļu restaurācija Krāslavas katoļu baznīcā”

13:45 – 14:00

Marta Gurska (Marta Górska), Polijas Republikas kultūras un nacionālā mantojuma ministrija  

“Latvijas un Polijas kopīgais mantojums. Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas projekti”

14:00 – 14:15

Tomašs Dzjuravecs (Tomasz Dziurawiec), restaurators (Polija)

“Krāslavas Sv. Ludvika baznīcas altāra gleznas restaurācijas darbi”

 14:15 – 14:30

Dmitrijs Laščetko, stājglezniecības restaurators

Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas centrālā altāra konservācija un restaurācija (interjera izpēte)

14:30 – 14:45

Zane Kēlere, polihromā koka un stājglezniecības restauratore

Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas divu lielformāta altārgleznu “Sv. Vincents”

un “Sv. Staņislavs” restaurācija

 

14:45 14:50 – Jautājumi

14:50 – 15:15 – Kafijas pauze

 

II daļa 15:15 – 17:30

Vadītājs Valdemārs Gekišs, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja direktors

15:15 – 15:30

Prof.dr.hab. Kšištofs Zajass (Krzysztof Zajas) Jagelonu Universitātes profesors, literatūrzinātnieks, kultūras zinātnieks, tulkotājs. Gustava Manteifela rakstu izdevējs un pētnieks (Polija)

“Krāslava, Plāteri un Krāslavas seminārs Gustava Manteifela vēstulēs”

15:30 – 15:45

Prof. dr.hab. Dorota Samborska-Kukuca (Dorota Samborska-Kukuć), Lodzas Universitātes profesore, poļu-latviešu starpkultūru sakaru pētniece, Poļu Inflantijas vēstures pētniece (Polija)

“Par Konstantīna Ludviga Plātera dzeju un drāmām”

15:45 – 16:00

Dr.hist. Henrihs Soms, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta reģionālo studiju centra "Latgales pētniecības institūts" direktors, asociētais  profesors

“Krāslava Romas pāvestam Leo XIII dāvinātajā albumā „Terra Mariana” (1888)”

16.00 – 16:15

Dr. philol. Lidija Leikuma, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas

un baltistikas nodaļas Baltu valodniecības katedras vadītāja, profesore

Krāslavas Garīgā semināra absolventu devums latviešu rakstniecībā”

16:15 – 16:30

Mag.ģeogr., Bac. rel. Otīlija Kovaļevska, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas leksikogrāfe

"Krāslavas katoļu draudze represiju ēnā: dažas maz zināmas vēstures lappuses"

 

16:30 – 16:45

Dr. philol. Māsa Klāra PIJ, Skaidrīte Kalvāne, Laterāna pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta asoc. profesore

”Žēlsirdības māsu darbība Krāslavā un Celina Platere”

16:45 – 17:00

Genovefa Kalviša, Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu draudzes locekle

“Priesteri - ticības stiprinātāji Krāslavas katoļu draudzē no pirmsākumiem līdz mūsdienām”

 

17:00 – 17:30 Konferences noslēgums, diskusijas