Aktualitātes

Starptautisks seminārs "Tolerance un daudzveidība"

Latvijas Ebreju kopiena un muzejs “Ebreji Latvijā” rīko starptautisko semināru “Tolerance un daudzveidība”. Tas ir veltīts jūtīgo vēstures jautājumu un genocīdu vēstures apmācības un pasniegšanas metodoloģijai, kā arī tolerances, daudzveidības, cilvēktiesību principu apmācībai Latvijā un pasaulē.

Seminārs notiks 2018. gada 15. martā Rīgā, Skolas ielā 6, Rīgas Ebreju kopienas namā.

Seminārā tiks apskatīti teorētiskie jautājumi par genocīdu un diskrimināciju vēsturi, cēloņiem un apkarošanas pasākumiem, kā arī par tolerances un integrācijas mērķiem un līdzšinējo stāvokli Latvijā un pasaulē, metodoloģiskie jautājumi par šo tēmu pasniegšanu skolās un citās izglītības iestādēs. Programmā paredzētas arī praktiskās nodarbības (darbnīcas) par cilvēktiesībām, naida runas apkarošanu, iecietību un šo principu pasniegšanas metodēm. Pēc semināra ir paredzēts Rīgas sinagogas apmeklējums ar ebreju tautas mūziku un stāstījumu par ebreju tradīcijām un mūziku ebreju kultūrā.

Aicinām piedalīties šajā seminārā vēstures, sociālo zinību, kulturoloģijas skolotājus, pedagogus, pasniedzējus, muzejpedagogus un citus izglītības darbiniekus, kā arī žurnālistus, bibliotekārus, muzeju darbiniekus un citus kultūras darbiniekus.

Semināra dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana, kā arī naktsmītne no 14. līdz 16. martam (2 naktis) tiem, kas dzīvo ārpus Rīgas. Tiks segti ceļa izdevumi līdz Rīgai un atpakaļ ar sabiedrisko transportu.

Seminārs ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas reģistrēta mācību programma, par dalību kurā izglītības iestāžu darbinieki varēs saņemt apliecības (8 kvalifikācijas stundas).

Seminārs notiks latviešu un angļu valodā ar sinhrono tulkojumu.

Dalībai seminārā lūdzam pieteikties līdz 5. martam, aizpildot online anketu: goo.gl/Utufke 

Papildus informācija – 67283484, 29435005, Marina Gehta, muzeja "Ebreji Latvijā" direktora vietniece

Ceram uz Jūsu interesi. Gaidām gan tos, kas jau piedalījušies mūsu semināros, gan jaunus dalībniekus.

Seminārs notiek Eiropas Savienibas programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta “Jews. United We Stand” ietvaros.

PROGRAMMA

 

Muzeja "Ebreji Latvijā"  direktors                         

Iļja Ļenskis