Aktualitātes

Trešā zinātniskā konference "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi"

2017. gada 20. oktobrī Valmieras muzejā notiks nu jau trešā zinātniskā konference "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi", kas plānota kā pozitīva vide topošiem zinātniekiem  un vēstures pētniekiem savu akadēmisko prasmju pilnveidošanai, Latvijas vēstures pētniecībai un popularizēšanai.

Konferenci drīkst apmeklēt ikviens. Tas ir bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās.

Reģistrēšanās un krīta fafija Valmieras muzeja Izstāžu namā sākot no plkst. 9.30., Konferences atklāšana 10.00.

Šogad tiks prezentēti 15 pētījumi. Tēmu klāsts plašs - no arheoloģijas metodēm, līdz Latvijas uzņemšanai NATO.

Programmā iekļauti arī divi ievadreferāti, kas saistīti ar šī brīža Latvijas vēsturnieku vidē svarīgām tēmām - 2017. gada izrakumiem un atklājumiem Riņņukalna akmens laikmeta apmetnē (Mg.hist., doktorants Mārcis Kalniņš) un, gaidot Latvijas simtgadi, par politisko situāciju Vidzemē 1917. gada rudenī referēs Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Dr.hist. Jānis Šiliņš. 

Programma:

9.30 Dalībnieku reģistrācija (Valmieras muzeja Izstāžu namā)

10.00 Konferences atklāšana

 

10.15. – 11.00 Ievadreferāti:

Valdis Bērziņš, Dr., LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks,

Mārcis Kalniņš, Mg.hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes doktorants Arheoloģiskā izpēte Riņņukalna akmens laikmeta apmetnē 2017. gadā

 

Jānis Šiliņš Dr.hist., Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks, Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks

Lielais meklējumu gads: Vidzeme 1917. gada politiskajos procesos

 

11.00 – 13.00 1. sēde

Sēdi vada: prof., Dr.hist. Ilgvars Butulis (LU VFF), prof. Dr.art. Jānis Kudiņš (JVLMA), Dr.hist. Edvīns Evarts (LU LVI)

Liene Ozoliņa. Mākslas darbs kā vēstures avots starpkaru perioda vēstures apguvē: Pētera Kundziņa Latviešu zemnieku savienības 1925. gada priekšvēlēšanu plakāta “Stingra roka” piemērs.

Agnese Geduševa. Latvijas PSR un Latvijas Republikas himnu mūzikas nozīme ar to saistīto sabiedrisko norišu kontekstā Viesturs Rasnacis Vācijas loma Latvijas uzņemšanā NATO (1990 – 2004).

 

13.00 – 14.00 Pusdienu pārtraukums 

14.00 – 16.30

No plkst. 14.00 Konferences darbs turpinās divās paralēlās darba grupās:

I Latvijas vēsture no akmens laikmeta līdz 20. gadsimtam Valmieras muzeja Izstāžu namā

II Latvijas 20. gadsimta vēstures jautājumi Valmieras muzeja Rūdolfa Vītola izstāžu zālē

 

14.00 – 15.30 I darba grupa, 1. sēde.

Sēdi vada: Dr.hist. Viktorija Bebre (LU LVI), Dr.hist. Rūdolfs Brūzis (LU LVI)

14.00 – 14.20 Vanda Visocka. Keramikas trauku veidmasas sastāva tradīcijas vēlā bronzas laikmeta pilskalnu materiālā Latvijas teritorijā

14.20 – 14.40 Liena Sakne. Kurzeme un Gotlande: noturīgu starpkultūru kontaktu raksturojums vēlajā dzelzs laikmetā

14.40 – 15.00 Dardega Legzdiņa.  Bioarheoloģija un stabilo izotopu analīzes: lokālās izotopu ekoloģijas nozīme seno cilvēku uztura pētniecībā

Diskusija

15.30. – 15.40 Pārtraukums

15.40 – 16.30 I darba grupa, 2. sēde.

Sēdi vada: Dr.hist. Eva Eihmane, Dr.hist. Anita Čerpinska (LU LVI) 

15.40 – 16.00 Edgars Plētiens. Kas bija un nebija pilsēta Livonijā: Raunas apdzīvotās vietas piemērs

16.00 – 16.20 Līga Irbe. Aizmirstie: Ernests Gideons fon Ļaudons un Toces pusmuiža. Cilvēka un vietas atgriešanās stāsts

Diskusija 

16.30 Konferences slēgšana (Valmieras muzeja Izstāžu namā) 

 

14.00 – 15.30 II darba grupa, 1. sēde

Sēdi vada: Dr.hist. Tālis Pumpuriņš (ViA), Dr.hist. Jānis Šiliņš (LNA) 

14.00 – 14.20 Agnija Ruhocka. Latvijas Mākslas akadēmijas studentu organizācijas (1923-1940): to loma sabiedrībā un jauno mākslinieku profesionālajā izaugsmē

14.20 – 14.40 Inna Gīle. Valmieras garnizona lazaretes darbība un nozīme Latvijas Neatkarības kara laikā, 1919 – 1920

14.40. – 15.00 Mārtiņš Dātavs. Latvijas dzīvnieku aizsardzības biedrības darbība (1935-1940)

Diskusija 

15.30. – 15.40 Pārtraukums

15.40 –16.30 II darba grupa, 2. sēde

Sēdi vada: Dr.hist. Edvīns Evarts (LU LVI), Dr.hist. Ilgvars Butulis (LU VFF)

15.40. – 16.00 Ginta Ieva Bikše. Latvijas un Spānijas attiecības (1936-1940) Spānijas pilsoņu kara kontekstā

16.00 – 16.20 Kaspars Strods. Ebreji varakļāniešu un apkārtnes iedzīvotāju kultūratmiņā: holokausts 

Diskusija 

 

16.30 Konferences slēgšana (Valmieras muzeja Izstāžu namā)  

 

III Konferences zinātniskā komisija: Dr.hist. Viktorija Bebre (LU LVI), Dr.hist. Ilze Boldāne – Zeļenkova (LU LVI), Dr.hist. Rūdolfs Brūzis (LU LVI), prof., Dr.hist. Ilgvars Butulis (LU VFF), Dr.hist. Anita Čerpinska (LU LVI), Dr.hist. Edvīns Evarts (LU LVI), Dr.hist. Eva Eihmane, prof. Dr.art. Jānis Kudiņš (JVLMA), Dr.hist. Tālis Pumpuriņš (ViA), Dr.hist. Jānis Šiliņš (LNA). 

Konferenci organizē Valmieras muzeja vēsturnieks Alberts Rokpelnis (epasts: alberts.rokpelnis@valmiera.lv) un vadošā pētniece Liene Rokpelne, tel.nr. 64210874.