Aktualitātes

“WE ARE MUSEUMS 2017” konference 12.-13.06.2017.

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (K.Valdemāra iela 10, Rīga) un Latvijas Mākslas akadēmija (Kalpaka bulvāris 13, Rīga)

Organizatori

Organizācija “ We Are Museums” un Latvijas Muzeju biedrība

Konference “WE ARE MUSEUMS” ir starptautiska konference, kas 2017.gadā notiks Rīgā. Konference notiks jau piekto gadu, iepriekš tā ir notikusi Viļņā, Berlīnē, Varšavā un Bukarestē.

Konferences tēmu loks orientējas uz muzeju un citu kultūras mantojuma institūciju komunikāciju ar sabiedrību, ietverot izstāžu un ekspozīciju veidošanu, izglītības un komunikācijas darbu, kā arī lietotāju servisu. Konferences laikā ar veiksmīgiem prakses piemēriem no visas pasaules auditorijai tiek sniegtas jaunas zināšanas un prasmes, kā arī tiek diskutēts par muzeju nozares problēmām izaicinājumiem lokālā mērogā.

Konferences mērķis ir iedvesmot pārmaiņām un inovācijām muzeju un mantojuma nozares profesionāļus, apkopojot jaunākās tendences un labāko praksi un izglītot nozares darbiniekus, tādējādi radot priekšnosacījumus jaunu prakšu un pārmaiņu iespējām, kā arī paātrināt šo jomu attīstību, radot jaunas sadarbības tīklu un uzņēmējdarbības iespējas to ilgtspējīgai pastāvēšanai.

Konference ik gadu pulcē ap 300 apmeklētājus - muzeju nozares profesionāļus no visas pasaules.

Konferences lektoru sastāvu veido gan Eiropas, gan Amerikas muzeju un kultūras mantojuma jomas profesionāļi. Līdz šim konferencēs ir piedalījušies tādu muzeju pārstāvji kā Musee d’ Orsay, Victoria&Albert Museum, Rijks Museum, The Metropolitan (The Met) museum,Van Gogh Museum, Tate un citi.

Konferenci veido vairākas semināru tipa tematiskās sadaļas un dažādu tēmu praktiskās darbnīcas mazākās grupās, kuras vada pieaicinātie lektori.

Konference tiks organizēta divās vietās – Latvijas Mākslas akadēmijas Lielajā aulā notiks semināru daļas, savukārt blakus esošajā Latvijas Nacionālajā mākslas muzeja telpās notiks praktiskās darbnīcas.

Šobrīd identificētās tēmas, kuras no muzeja nozares viedokļa būtu aktuāli iekļaut konferences programmā, ir sekojošas: iekļaujošs un uz lietotāju orientēts muzejs, muzeja darbinieku kvalifikācijas celšana un nepieciešamās prasmes sekmīgam darbam ar muzeja lietotāju mūsdienās, apziņas par muzeja nozīmi un pastāvēšanas jēgu vairošana plašākā sabiedrībā, muzeja pastāvēšana digitālajā laikmetā, sekmīga muzeja darbība pastāvēšana ierobežotu resursu apstākļos, muzejs kā radošo industriju daļa, muzeju un jauno uzņēmēju (startup nozares) sadarbība.

Lai diskusijā par nozarei aktuālajiem jautājumiem, kas varētu tikt reprezentēti konferencē, iesaistītu arī Latvijas muzeju darbiniekus, 2016. un 2017.gadā sadarbībā ar Latvijas Muzeju biedrību notiks trīs konferenci iesildoši pasākumi Latvijas muzeju darbiniekiem dažādās Latvijas pilsētās ar devīzi “Rītdienas muzejs”. Katrs pasākums apskatīs vienu, nozarei aktuālu tēmu.

 

Informācija par organizatoriem

Organizācija “We Are Museums” ir dibināta 2013.gadā Francijā ar mērķi veicināt muzeju un kultūras jomu attīstību, radot platformu, kas vieno kopā šīs nozares profesionāļus, uzņēmējus, radošās industrijas un startup nozari, lai diskutētu, dalītos pieredzē, gūtu jaunas zināšanas, pieredzi, kontaktus un iedvesmu turpmākam darbam, paātrinātu nozares attīstību un radītu pārmaiņas tajā. “We are museums” dibinātājas ir kultūras un komunikācijas jomas stratēģes un inovatores no Francijas Diāna Drubaja (Diane Drubay) un Klēra Solerija (Claire Solary). Vairāk par organizāciju: http://www.wearemuseums.com/

Latvijas Muzeju biedrība ir nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības pamatiem ir apvienojušies 106 valsts, pašvaldību, privātie un autonomie muzeji, kopīgu mērķu īstenošanai un interešu aizstāvībai. Biedrības darbības mērķis ir sekmēt muzeju sadarbību Latvijā, veicināt muzeju starptautiskos sakarus, pārstāvēt muzeju intereses to sadarbībā ar radniecīgām organizācijām un nozarēm, pārstāvēt muzeju intereses valstiskā līmenī, informējot gan valsts un vietējās pašvaldības iestādes, gan biznesa aprindas par muzeja problēmām, tādējādi rūpējoties par muzeju interešu aizstāvību.

Pēdējo gadu laikā ir pabeigta un uzsākta vairāku muzeju rekonstrukcija un tas nes līdzi jaunus izaicinājumus un nepieciešamību profesionālajā vidē diskutēt par muzeja nozīmi 21.gadsimtā un muzeja darbinieku prasmēm un resursiem, kas ir nepieciešami kultūras institūcijas ilgtspējīgai attīstībai.

Konferences organizēšanas procesā tiks iesaistīti dažādu Latvijas muzeju speciālisti. Idejas iniciatori un darba grupas vadītāji būs Latvijas Nacionālā mākslas muzeja darbinieki, kuriem ir liela pieredze starptautiska līmeņa projektu realizācijā. 

Informāciju sagatavoja Anna Balandina, LNMM