LMB gada balva

Pasniegta LMB gada balva “Zelta puteklis 2016”

26.maijā Starptautiskajā Muzeju dienā Jelgavā tika pasniegtas Latvijas Muzeju biedrības gada balvas “Zelta puteklis 2016” balvas. Šāds konkurss norit jau astoto gadu un tā mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu un kvalitatīvu muzeju nozares attīstību Latvijā un veidot pozitīvu publicitāti, uzsverot radīto produktu kvalitāti, radošumu, pieejamību un nozīmi sabiedrībai.

Šogad Latvijas Muzeju biedrība saņēma 47 pieteikumus, kas parādīja Latvijas muzeju daudzveidību un plašo piedāvājumu sabiedrībai. Visvairāk pieteikumu – 11 – tika saņemti nominācijā “Gada tematiskā izstāde 2016”. Uzvarētāji saņēma īpašu, mākslinieces Ilzes Dūdiņas veidotu balvu, diplomu, kā arī dāvanu karti 150.00 EUR vērtībā, pateicoties sadarbībai ar VAS “Latvijas dzelzceļš”. Divās nominācijas jau otro gadu tika pasniegti Atzinības raksti visiem pieteiktajiem nominantiem.

“Zelta putekli 2016” šādās nominācijās ieguva:

Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā 2016
Raiņa un Aspazijas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība. Atjaunotie trīs muzeja kompleksi: Raiņa muzejs “Tadenava”, Raiņa un Aspazijas vasarnīca, Raiņa un Aspazijas māja. Atjaunotie trīs muzeju kompleksi tika veikti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iepriekš noteiktā projekta „Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana” ietvaros. Kā rezultātā īstenojot  vairākas aktivitātes, tostarp: 1) pilnībā restaurētas un piemērotas muzeja vajadzībām visas muzeja kompleksu ēkas, 2) iekārtotas ekspozīcijas un publiski pieejamās telpas. 

Izglītojošs projekts muzejā 2016
Liepājas muzejs. Kurzemes Tautastērpu informācijas centra (Liepājas muzejs, Kūrmājas prospektā 16/18) rīkotais pasākuma cikls “Kurzemnieces atver skapi”. Kurzemes Tautastērpu informācijas centra (Liepājas muzejs, Kūrmājas prospektā 16/18) rīkotais Pasākuma ciklā “Kurzemnieces atver skapi” apmeklētājiem bija iespēja tuvāk iepazīt Kurzemes tautastērpu īpatnības un iegūt zināšanas to darināšanā, piedāvājot piecas dažādas tēmas: Dienvidkurzemes brunči; Etnogrāfiskie apavi; Jostas, lentas, apaudi; Kurzemnieču galvas rotas;  Kurzemnieču brunču audumi.

Muzeja pieejamības projekts 2016
Latvijas Sporta muzejs. Izstāde “Optimists. Paralimpiskais čempions – Aigars Apinis”. Izveidojot izstādi par Aigaru Apini tika piedomāts par to, lai muzejā (kas atrodas Vecrīgā), būtu iespējams iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo tika izveidota uzbrauktuve.  Līdz ar to izstādi varēja aplūkot pēc iespējas plašāks apmeklētāju loks.

Inovācijas muzejā 2016
Rīgas Motormozeja interaktīvā ekspozīcija. Motormuzeja ekspozīcijas veidošanā visos 3 stāvos tiek izmantotas inovatīvas ekspozīcijas interpretācijas metodes - 19 stacionārās interpretācijas stacijas, kurās iespējams iegūt padziļinātu informāciju par attiecīgo ekspozīcijas tēmu, kā arī kopumā 25 multimediāli risinājumi, kuru izveidē tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas – “augmentd reality” programmas iespējas; projekcijas, kurās apvienots gan filmēts, gan animēts materiāls; “mappings” jeb apzīmēšana; digitāls šovs; divdimensiju (2D) un trīsdimensiju (3D) formātā filmēts vai digitāli sagatavots video materiāls dažādās demonstrēšanas versijās, kā arī īpaši pēc binaurālās metodes veidots audio materiāls, kuri papildinās muzeja ekspozīciju, sniedzot apmeklētājam kādu īpašu informāciju, sajūtu vai pārsteigumu.  Kā īpaša inovācija pieminama arī audiovizuālo tehnoloģisko risinājumu, ekspozīcijas apgaismojuma kopīga vadības sistēma. Multimediju programmatūra, caur vienotu vadības tīkla sistēmu vada gan ekspozīcijas apgaismojumu, gan video projekcijas un skaņu sistēmas. Katras projekta daļas uzdevumi pārklāj viens otru un ekspozīcijas daļas nevar tikt skatītas vai realizētas atsevišķi. Šis ir būtisks priekšnosacījums veiksmīgas, mūsdienīgas, interaktīvas un kompleksas ekspozīcijas izveides, ieviešanas un ilgtermiņa nodrošināšanas pamatā.

Gada tematiskā izstāde 2016
Liepājas muzejs. Izstāde “Dzelzgriezēj, šī pasaule mums jāsagriež”. Izstāde vēstīja par leģendāro rokgrupu “Līvi”. Izstādes veidošanā tika iesaistīts plašs mūziķu logs, tās satura koncepciju izstrādāja Liepājas muzeja direktores vietniece krājuma darbā Rita Krūmiņa, kas jau iepriekš pievērsusies šīs tēmas pētniecībai. Savukārt izstādes vizuālo koncepciju izstrādāja Elita Patmalniece, kas vairākus gadus bija saistīta ar "Līvu" mūziķi Jāni Grodumu. Viņa spējusi izjust "Līvu" radošā gara pašizpausmi un muzikālo vērtību atspoguļojumu latviešu mūsdienu mūzikā. Pateicoties izstādei muzeja piedāvājumā tika ieviesta mūzikas tēma, kas piesaistīja muzejam jaunus apmeklētājus, kuri vairāk interesējas par rokmūziku, grupu “Līvi” un ar to saistītajām personībām un laiku, piedāvājot apmeklētājiem daudzveidīgi arī baudīt mūziku – austiņās, uz lielā ekrāna, dzīvajā skanējumā. Izstādi kopumā apmeklētāja 10 700 interesentu.

Gada mākslas izstāde 2016
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Izstāde “Miervaldis Polis. Ilūzija kā īstenība”. Līdz šim vērienīgākā mākslinieka Miervalža Poļa retrospekcija „Ilūzija kā īstenība”, kas kā pirmā izstāde pēc rekonstrukcijas atvērtajā muzejā piesaistīja rekordlielu apmeklētāju skaitu (85 601), kļūstot par skatītāko izstādi LNMM pēdējo 25 gadu vēsturē. Izstādes mērķis bija apzināt Miervalža Poļa unikālo mākslas mantojumu, pētot laikmetīgo tendenču attīstību Latvijas mākslas vēsturē; pirmo reizi retrospektīvā izstādē vienkopus eksponēt mākslinieka darbus (gandrīz 200 mākslinieka darbi, kā arī plašs dokumentālo liecību klāsts no kopumā gandrīz 50 publiskām un privātām kolekcijām un arhīviem). Segmentējot auditoriju un izstrādājot daudzveidīgu satura interpretāciju, dot ierosmi turpmākiem muzeja apmeklējumiem, padziļinātai interesei par autoru un mākslu kopumā.

Gada publikācija (monogrāfija, filma u.c.) 2016
Latvijas Nacionālā mākslas muzejs. Monogrāfija “Māksla un Latvijas valsts. 1918-1940”. Monogrāfijas autore ir LNMM Vizuālās mākslas departamenta vadītāja Ginta Gerharde-Upeniece. Monogrāfijas tēma ir aktuāla no Latvijas mākslas vēstures attīstības viedokļa, jo līdz šim mākslas un varas attiecības starpkaru periodā nav interpretētas mākslas dzīves jēdziena kontekstā. Monogrāfija no jauna pētnieciska skatupunkta aplūko un vērtē LNMM uzkrātās mākslas vēstures liecības; tā ir ne tikai vēsturisks atskats par valsts kultūrpolitiku, bet arī aktuāls izdevums – socioloģiskās mākslas vēstures kā disciplīnas attīstībā Latvijā. Grāmata ir noderīgs informatīvs avots mūsdienu kultūrpolitikas un mākslas dzīves veidotājiem.
 
Gada ekspozīcija 2016 līdz 10 darbiniekiem
Pāvilostas novadpētniecības muzejs. “Padomju laiks Pāvilostā”. Ekspozīcija par pāvilostnieku sadzīvi laika periodā no 1940. gada līdz pat 1990. gadam. Pāvilostai šis periods bijis straujas izaugsmes laiks, lai gan pagājis padomju okupācijas un  ideoloģijas zīmē. Visu šo vēstures posmu ciemats ir slēgta padomju pierobežas zona. Tomēr Pāvilostā saglabājās senā tradicionālā nodarbošanās – zvejniecība, kas, tāpat kā citos laikos, bija ciemata ekonomiskais pamats. Atšķirībā no daudzām apdzīvotām vietām, Pāvilosta arī padomju varas gados saglabāja nacionālo viengabalainību, valodu, tradīcijas, kā arī īpašo piejūras mazpilsētas šarmu.  Šajā laikā Pāvilosta iegūst to veidolu, kādā pastāv arī šodien – 21. gadsimtā.

Gada ekspozīcija 2016 līdz 11 - 50 darbiniekiem
Ludzas novadpētniecības muzejs. Ludzas Lielā sinagoga. Ludzas Lielā sinagoga, ņemot vērā ievērojamo oriģinālo koka daļu īpatsvaru, ir vecākā sinagoga Latvijā un Ziemeļaustrumu Eiropas valstīs. Ekspozīcija sniedz daudzpusīgu priekšstatu par ebreju kopienas vēsturi, tradīcijām un kultūru. Lūgšanu zālē restaurētas mēbeles un atjaunots oriģinālais interjers (veiksmīgi sadzīvo divas funkcijas: saglabāta sinagogas kā dievnama funkcija (jebkurā laikā var noturēt lūgšanu, ja ir 10 pilngadīgi vīrieši) un sinagoga funkcionē kā muzeja struktūrvienība). Bijušajā mācību telpā izveidota ekspozīcija, kura veltīta Franku ģimenei. Izveidots 20.gs.s. fotodarbnīcas paviljona interjers, kā arī multimediālā ekspozīcija par Vulfa un Herca Franku radošo mantojumu. Apmeklētāji var apskatīt 20.gs. 30.gadu Ludzas ielas vēsturisku rekonstrukciju.

Gada ekspozīcija 2016 vairāk kā 50 darbiniekiem
Latvijas Kara muzejs. Ekspozīcija „Latvijas iedzīvotāji Pirmajā pasaules karā”. Plašā ekspozīcija, kas izvietota 380 m2, sastāv no diviem tematiskiem blokiem. Pirmā daļa veltīta Pirmā pasaules kara notikumiem Eiropā un Latvijā, savukārt otrā – politiskajām un militārajām pārmaiņām 1917. gadā, kas iesaistīja latviešu strēlniekus Pilsoņu karā Krievijā. Nozīmīga ekspozīcijas daļa atvēlēta arī civiliedzīvotāju, latviešu strēlnieku atgriešanās procesam no Krievijas un karagūstekņu nometnēm. Ekspozīcijas hronoloģiskais rāmis aptver laika posmu no 1914. -1922. gadam.

Atzinības raksts tika pasniegts divās nominācijās:
Gada mārketinga aktivitāte 2016:
Latvijas nacionālais mākslas muzejs. Jaunā mājas lapa www.lnmm.lv
Ludzas novadpētniecības muzejs.  Muzeja organizētā mārketinga aktivitāte – sarkanbaltsarkano lentīšu dalīšana pilsētas centrā.
Rakstniecības un mūzikas muzejs. 2016.gada aprīlī muzeja publicētais raksts no rubrikas sērijas “Muzejs sākas ar Dziesmu” žurnālā “IR””
Gada brīvprātīgais 2016:
Latvijas Kara muzeja brīvprātīgais Kaspars Vītols
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja brīvprātīgā Jausma Kalēja
Viesītes muzeja bijušo Mazā Bānīša dzelzceļnieku un draugu grupa, vadītāja Līvija Jaksteviča.
Nominācijā "Gada brīvprātīgais 2016" visi pieteiktie nominanti ieguva simpātiju balvu no ilggadējā sadarbības partnera, žurnāla “Ilustrētā pasaules vēsture”.
 
Sadarbībā ar AS “Latvenergo” tika pasniegtas četras speciālās balvas:
LMB speciālā balva Rakstniecības un mūzikas muzejam  par inovatīvo projektu “Izglītojoša interneta spēle “Zinzinīša orķestra skola”  (http://rmm.lv/berniem/orkestraskola/)”.
Simpātiju balva Ludzas novadpētniecības muzejam par visvairāk iesniegtajiem un kvalitatīvi sagatavotajiem pieteikumiem; 
Simpātiju balva Raiņa muzejam Tadenava  par citādu ekspozīcijas risinājumu, neizmantojot mūsdienās ierastās modernās tehnoloģijas; 
Simpātiju balva Rīgas Stradiņa Universitātes muzejs par izveidoto mājas lapu un virtuālo muzeja vēstures ekspozīciju http://vesture.rsu.lv.

Piebalgas porcelāna fabrikas  simpātiju balva tika pasniegta Daugavpils Marka Rotko mākslas centram par Starptautisko izstādi – konkursu “Martinsona balva”.

PALDIES  ikvienam muzejam par iesniegtajiem pieteikumiem un paveikto darbu, PALDIES sadarbības partneriem: VAS “Latvijas Dzelzceļš”, AS “Latvenergo”, žurnālam “Ilustrētā Pasaules vēsture” un Piebalgas porcelāna fabrikai.

Zane Grīnvalde
LMB valdes priekšsēdētāja