Каталог музеев Латвии

Мемориальный музей Андрея Упитиса

38 Brīvības St., flat 4, Riga, LV 1050

  • phone:  +371 67289767

ANDREJDIENA STĀSTOS

 

30. ноября, 2018

Piektdien, 30. novembrī, plkst. 17.00 ar sarīkojumu "Andrejdiena stāstos" Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā, Brīvības ielā 38-4, turpināsies Latvijas mutvārdu stāstnieku pasākumu cikls.

Katra pasākuma tēma ir saistīta ar kādu vairāk vai mazāk zināmu Andreja Upīša daiļrades vai dzīves faktu. Novembrī atzīmēsim svētkus, kas rakstniekam bijuši īpaši tuvi – Andrejdienu. "Andreja Upīša mājās obligātas bija četras godības: viņa paša dzimšanas diena, Andrejvakars, rakstnieka dzīvesbiedres Olgas vārda diena un pirmais janvāris," atceras laikabiedri. Literatūrvēsturnieks Kārlis Egle rakstījis par sirsnīgām svinībām tuvāko draugu lokā: "Ja parasti tikšanās ar Upīti bija saistītas ar kādiem noteiktiem darbiem un uzdevumiem, tad divreiz gadā – Andrejdienā (30. novembrī) un dzimšanas dienā (5. decembrī) aizgāju pie viņa tāpat, paspiest roku un parunāties. Nebija jau šādos gadījumos viesošanās parastajā nozīmē – ar cienastiem un kausu tukšošanu – bet interesantas pārrunas par literatūru, par aktuāliem dzīves notikumiem. Šā vai tā sarunas vienmēr novirzījās uz kādiem jautriem gadījumiem, kuri saistījās ar literāro dzīvi, un Upīts klausījās un pats stāstīja neapnicis. Dažreiz līdz asarām smējāmies, visi, kas bija pie viņa aizgājuši".

Tāpat Andrejdiena jau izsenis iezīmējusi veļu laika noslēgumu, kad vērotas zīmes, zīlēta nākotne un pat pieburti precinieki, tāpēc ikvienssarīkojuma apmeklētājs tiks laipni aicināts (pēc brīvas gribas) 
piedalīties ar saviem mutvārdu stāstiem par šo dienu. Sarīkojumu vadīs 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Dr. philol. 
Guntis Pakalns, Andrejdienas ticējumus un paražas atminēsies Liesma 
Lagzdiņa (Kuldīga), Ziedīte Začeste (Sabile), Gunta Saule 
(Katlakalns) un citi Latvijas stāstnieki.

Pasākuma norises vieta: A. Upīša memoriālais muzejs Rīgā (Brīvības ielā 
38-4).
Pasākuma norises laiks: 30. novembris 17.00–18.30.

Ieejas maksa: 2.00 €.

Vairāk informācijas:

Muzeja vadītāja Ilze Puķe

+371 29265417; +371 67289767; +371 29254346; ilze.puke@memorialiemuzeji.lv

Memoriālo muzeju apvienības un Andreja Upīša muzeja rīkots publisks pasākums. Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Vairāk informācijas: www.memorialiemuzeji.lv

Informāciju sagatavoja:

Kaspars Zalāns

Memoriālo muzeju apvienības sabiedrisko attiecību speciālists

Mob. tālr. 29486114

 
blog comments powered by Disqus