Каталог музеев Латвии

ОБЩЕСТВО МУЗЕЕВ

  • phone:  +371 29418187

LMA seminar Story of the object

 

15. ноября, 2011

Šī gada 11.oktobrī Ministru kabinets apstiprināja Kultūras ministrijas izstrādātās "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas pamatnostādnes 2012.-2018.gadam", kurās būtiska vieta iezīmēta muzeju instrumentalizēšanai tāda uzdevuma kā "Latvijas vēstures kā daļas no Eiropas vēstures popularizēšana" īstenošanai. Cita starpā plānošanas dokumentā tiek norādīts, ka "Eiropas vēsturiskais konteksts var kalpot par pozitīvas identitātes un integrācijas resursu", kā stiprināšanai daudz plašāk izmantojamas Latvijas vēstures liecības glabājošās institūcijas.

Ejot kopsolī ar apstiprinātā kultūrpolitikas plānošanas dokumenta uzstādījumu, Latvijas muzeju biedrība (LMB) rīko praktisku informatīvo semināru par LMB jaunās mājaslapas rubrikas "Vērts redzēt" lietošanas iespējām īpaši izvēlētu muzeja priekšmetu - Eiropas vēsturiskā konteksta iemiesotāju - popularizēšanai.

Kā atšķirt un atlasīt muzeja priekšmetus - Eiropas dimensijas iemiesotājus? Kā ļaut priekšmetam "stāstīt" stāstu, kurā būtu "saklausāma" Eiropas dimensija? LMB praktiskajā seminārā diskutēsim par muzeju aktuālo lomu kultūrpolitikā un LMB mājaslapas rubrikas "Vērts redzēt" praktiskās lietošanas iespējām šobrīd un tuvā nākotnē.

Dalības nosacījumi:

Semināra dalībniekiem līdzi jāņem muzeja priekšmets (fotogrāfija) un tā apraksts (vēlams, elektroniskā formātā). Semināra praktiskajā daļā, strādājot grupās, analizēsim priekšmetu stāstus, veidosim tos saprotamus un viegli nolasāmus, un, izlases kārtībā, publicēsim LMB mājaslapas rubrikā "Vērts redzēt".

 

Semināra mērķauditorija:

Krājuma speciālisti, izstāžu kuratori, interpretācijas speciālisti

Semināra norises vieta:

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,

Hēges zāle,

Kr.Valdemāra 10a, ieeja no Elizabetes ielas puses pa dienesta ieeju

Semināra norises laiks:

15.11.2011, pulkst. 11:00 - 13:30

Pieteikšanās līdz 11.11.2011, rakstot uz e-pastu muzeji@muzeji.lv

Muzeju biedrības biedriem dalība seminārā bez maksas, pārējiem interesentiem 5 Ls

 
blog comments powered by Disqus