Каталог музеев Латвии

Талсинский краевой музей

K.Mīlenbaha, Talsi, LV - 3201

  •  63222770, 29102628

Талсинский краевой музей

Vienā no deviņiem Talsu pakalniem — Tiguļu kalnā stalti izslējies nams, kurā darbojas Talsu novada muzejs. Par muzeja dzimšanas gadu uzskatāms 1923. gads, kad K. Mīlenbaha ielā 19, toreizējās Talsu Valsts vidusskolas telpās, skolotāja Teodora Dzintarkalna vadībā tika nodibināts kultūrvēsturiskais muzejs. Kara laikā muzeju iekārtoja pilsētas advokāta Viļa Kaijgara mājā Rožu ielā 7, kurā tas darbojās līdz 1996. gadam, kad Talsu novada muzejs ar plašu svinīgo sarīkojumu atgriezās savās vēsturiskajās telpās – K. Mīlenbaha ielā 19. Apskates cienīga ir pati ēka, būvēta neoklasicisma stilā 19. gadsimta beigās kā Oktes barona Firksa pilsētas rezidence. Ēku ieskauj dendroloģiskais parks, kurā var apskatīt ap 250 sugu kokaugu. Šodien muzejs izveidojies par nozīmīgu kultūras un izglītības centru ar daudzveidīgām izstādēm, ekspozīcijām un izglītojošām programmām.

Adrese:

K.Mīlenbaha, Talsi, LV - 3201

Kontakti:
  •  63222770, 29102628
http://www.talsumuzejs.lv

Direktore

Mirdza Jonele

Tālr. 63222770, mob.t.: 29109870, 29102628, e-pasts: mirdza.jonele@talsi.lv


Direktores vietniece

Zanda Konošonoka

Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628, e-apasts: zanda.konosonoka@talsi.lv 


Galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību

Gita Japiņa

Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628, e-pasts: gita.japina@talsi.lv


Galvenā krājuma glabātāja

Ona Kaudze

Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628 , e -pasts: ona.kaudze@talsi.lv


Galvenā speciāliste vēstures jautājumos

Inese Vempere

Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628, e-pasts:  inese.vempere@talsi.lv


Galvenā speciāliste mākslas jautājumos

Guna Millersone

Tālr. 63222770, mob.t.:  29102628, e-pasts:  guna.millersone@talsi.lv

Galvenā speciāliste izglītojošā darbā

 

Ieva Priede

Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628, e-pasts: ieva.priede@talsi.lv


Galvenā speciāliste dabas jautājumos

Linda Smilga-Šimpermane

Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628, e-pasts: linda.smilga@talsi.lv


Galvenais speciālists foto jautājumos

Sandis Priede

Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628, e-pasts: sandis.priede@talsi.lv