Каталог музеев Латвии

Тукумский музей

Harmonijas iela 7, Tukums LV-3101

  •  63182329
  •   27843190
  • fax 63182393

Ceļojošā izstāde "Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss"

 

24. марта – 2. апреля, 2012

"Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss"

24. martā, sestdien, plkst. 12 Mākslas galerijā "Durvis" (Brīvības laukumā 21) Tukuma muzeja ceļojošās izstādes "Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss" atklāšana. Tajā būs skatāma ne tikai informācija par UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautajām Sibīrijas vēstulēm uz bērza tāss, bet arī Tukuma muzeja jaunieguvumi - astoņas Voldemāra Mežaka vēstulītes, kuras sūtījis Hermīnei, kas vēlāk kļuva par viņa sievu, Arnolda Driķa apsveikuma kartīte meitai Skaidrītei vārda dienā, Lilijas Binavas-Binaus bērza tāss dzejoļu grāmatiņa, un citi priekšmeti, kas piederējuši vēstuļu autoriem vai adresātiem.

 

Izstāde tika izveidota izmantojot 10 reālu cilvēku rakstītas vēstules uz bērza tāss, kas 2009. gadā iekļautas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Vēstules uz bērza tāss rakstītas Sibīrijā – ieslodzījuma vai spaidu darbu nometnēs un nometinājuma vietās – laikā no 1941. līdz 1956. gadam. Tās saviem tuviniekiem sūtījuši represētie Latvijas un arī Lietuvas iedzīvotāji, kas bija arestēti par pretpadomju uzskatiem vai piedalīšanos pretošanās kustībā vai izsūtīti par piederību zemniecībai, politiskajām partijām, par nevēlēšanos stāties kolhozā. Vēstuļu autoru vidū bijuši gan mazi bērni un jaunieši, gan veci cilvēki.

 

Vēstules uz bērza tāss Sibīrijā gatavojuši, rakstījuši un sūtījuši 10 dažādi cilvēki: tai skaitā 1941. gada 14. jūnijā izsūtītais Tukuma advokāts Kārlis Roberts Kalevics (1877-1945) un Rasma Kraukle (1927-2008), pirmajā pēckara gadā apcietinātais un tiesātais Latvijas Centrālās padomes dalībnieks Voldemārs Mežaks (1914-1985), skolotājs un dzejnieks Aleksandrs Pelēcis (1920-1995), kas bija iesaistījies pretošanās kustībā, vācu palīgpolicijā dienējušais Ernests Ķirķis (1913-1989), kā arī 1949. gada 25. martā izsūtītā zemniece Matilde Kaktiņa (1882-1956), zemnieku meitas Elza Trumekalne (dz. 1938) un Gaida Eglīte (1927-2008), kā arī latviešu skolotāja dzīvesbiedre Lizete Vadziņa-Vāciete (1920-2002) un lietuviešu skolotāja Gražina Gaidiene (1911-1989).

 

Tukuma muzeja izstāde „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss” ir sagatavota sadarbībā ar sešiem citiem Latvijas muzejiem – Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeju, Daugavas muzeju, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeju un Talsu novada muzeju, kas glabā Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss. Izstādē izmantoti materiāli arī no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja, Jūrmalas pilsētas muzeja, Valmieras muzeja un Ventspils muzeja. Tā tapusi ar Eiropas Parlamenta tautas partiju grupas deputātes Sandras Kalnietes atbalstu un finansējumu.

 

Izstāde skatāma līdz 2. aprīlim. Ieeja bezmaksas.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Tukuma muzeja krājuma glabātāja

Zinta Paševiča

T. 63182391

E. zinta.pasevica@tukumamuzejs.lv

 

 
blog comments powered by Disqus