Новости отрасли

Ekspozīciju "Rainis un Durbes pils" papildinās bagātīgi ilustrēts katalogs

2015.gada jūlijā Durbes pilī atklāto ekspozīciju "Rainis un Durbes pils"papildinājis bagātīgi ilustrēts izstādes katalogs, kas sniedz informāciju par Raiņa darbību saistībā ar Durbes pili un tajā iekārtotā pirmā Raiņa muzeja ideju un darbību.

Katalogā ietverta informācija, kas līdz šim nebija zināma, un tas būs izmantojams arī kā papildu materiāls literatūras un vēstures skolotājiem padziļinātai Raiņa tēmas, kā arī Agrārreformas un muzejiskās domas attīstības iepazīšanai.

Darbs pie kataloga izdošanas vēl turpinās. Patlaban jau izdotas divas vēsturiskās pastkartes, kas glabājās Tukuma muzeja krājumā. Vienā attēlots Rainis savā dzīvoklī 1929.gada 18.jūlijā - Raiņa muzeja neoficiālās atklāšanas dienā, otrā atklātnē redzams Rainis un Valsts prezidents Gustavs Zemgals Pirmajos Tukuma apriņķa dziesmu svētkos Durbes pils parkā 1928.gada 10.jūnijā.

Ekspozīcijas "Rainis un Durbes pils" sagatavošanai un iekārtošanai izmantots Tukuma novada domes finansējums, un jaunā ekspozīcija tika atklāta 18.jūlijā.

Projekta "Raiņa istaba Durbes pilī Tukumā" mērķis ir aktualizēt Raiņa un Aspazijas nozīmību Latvijas kultūrā un veicināt dziļāku izpratni sabiedrībā, īpaši - skolu jaunatnē, vēstīt par abu dzejnieku sapņiem, dzīvi un daiļradi, kā arī ieguldījumu muzejiskās domas attīstībā Latvijā.


Tukuma muzejs