Новости отрасли

Latvijas Kara muzejā lielākā Latvijā Neatkarības karam veltītā ekspozīcija "Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš. 1918–1920"

Latvijas Kara muzejā atklās lielāko Latvijā Neatkarības karam veltīto ekspozīciju "Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš. 1918–1920"

Ekspozīcijas atklāšanā š.g. 11.janvārī plkst. 13.00 piedalīsies - Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji un ārvalstu vēstnieki

"Tikai tām tautām tiesības uz savu valsti, kas grib un spēj to aizstāvēt. Un Latvija to gribēja un izdarīja" [Rīgas atbrīvošanas gada svētki. – Latvijas Vēstnesis- 1920. gada 11. novembris]

Latvijas Kara muzeja ekspozīcija "Latvijas valsts izveidošana un neatkarības karš. 1918–1920" ir muzeja nozīmīgākais valsts simtgades projekts. 

Ekspozīcija stāsta par laiku, kad, Pirmajam pasaules karam noslēdzoties, Latvijas iedzīvotāji izmantoja iespēju veidot savu neatkarīgu valsti. Lai to paveiktu, bija jāpārvar dažādi šķēršļi un jāaizstāv sava valsts ar ieročiem rokās. Ekspozīcijā skaidri nolasāms vēstījums – Latvija par spīti daudzajiem pretspēkiem atgūst neatkarību, turklāt šī neatkarība nav saņemta kā dāvana, bet gan smagās cīņās izcīnīta. Ekspozīcija sākas un beidzas ar brīvības tēmu – sākas ar Latvijas Republikas proklamāciju un beidzas ar de facto neatkarību un de iure neatkarības atzīšanu. Vienlaicīgi kopējais vizuālais tēls paredz pāreju no tumšākas atmosfēras ekspozīcijas sākumā uz gaišu un pacilājošu atmosfēru ekspozīcijas noslēgumā.

Izmantojot muzeja krājumā esošos vēstures artefaktus un liecības, papildinot tās ar mūsdienu tehnoloģiju piedāvātajām iespējām, apmeklētājiem būs iespēja  iepazīt vienu no Latvijas vēstures sarežģītākajiem posmiem.

                Neatkarības karā bija daudz mirkļu, kad Latvijas Republikas liktenis karājās mata galā, taču to izdevās aizstāvēt un nosargāt. Tāpēc Neatkarības karš, par spīti daudzām grūtībām un upuriem, ir arī Latvijas zelta stunda – varonības un uzvaras laiks.

Ekspozīcijas vizuālais tēls nav viendabīgs, tas sastāv no vairākām vidēm, kuras vizuāli atšķiras un tomēr nav pretrunā viena ar otru – veido harmonisku kopumu. Katra vide atbilst kādai no ekspozīcijas tēmām, tai ir tēmu raksturojošs vizuālais tēls, kas palīdz gan nolasīt tēmu, gan arī veidot vajadzīgo emocionālo iespaidu. Katra no vidēm ir veidota ap kādu centrālo elementu, tādējādi ļaujot apmeklētājam uztvert konkrētās tēmas būtību. Līdzās centrālajiem objektiem atrodas detalizētāka informācija, papildus vizuālie materiāli vai eksponāti, kuros apmeklētāji var iedziļināties, ja šī tēma viņus ir ieinteresējusi.

Jaunā ekspozīcija būs lielākais ar vēstures liecībām piesātinātais vizuāli telpiskais stāsts par Neatkarības karu Latvijā.

  •  Ekspozīcijas autore – LKM vēsturniece Barba Ekmane,  kontakti. 28353470
  • Ekspozīcijas dizaina koncepcija un realizācija - Dd studio
  • Ekspozīcijas atklāšana – 2019.gada 11.janvārī

Bezmaksas ekskursijas  apmeklētājiem būs pieejamas  12.janvārī  plkst . 12.00 un 15.00 

Publikai ekspozīcija pieejama ik dienas no 2019.gada12.janvāra - bez maksas !


Attēlā : 
muzeja publicitātes foto , fotogrāfs Valters Lācis 
video stāsts https://1drv.ms/f/s!AjQ_yI98CMo_g6BOz_Llv5DURu--dQ  par jauno ekspozīciju  runā LKM direktore Aija Fleija, izstādes autore Barba Ekmane
 

Mārtiņš Mitenbergs 

Nodaļas vadītājs 

IZGLĪTĪBAS UN INFORMĀCIJAS NODAĻA 
Latvijas Kara muzejs 
Smilšu iela 20, Rīga, LV-1050, Latvija 
Tālr.: (+371) 67223743, (+371) 28346269 
E-pasts: martins.mitenbergs@karamuzejs.lv www.karamuzejs.lv