Новости отрасли

Stāsti par Kuldīgu, 2015.gada 29.oktobrī

29. oktobrī, plkst. 11, Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, Kuldīgas novada muzejs aicināja uz ikgadējiem rudens zinātniskajiem lasījumiem “Stāsti par Kuldīgu”.

Šoreiz konference veltīta Kuldīgai - tika lasīti referāti par jaunākajiem pētījumiem par dažādiem Kuldīgas pilsētas veidošanās apstākļiem – laikiem, cilvēkiem un ainavu.

DARBA KĀRTĪBA

11:00 – 11:10 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas uzruna

11:10 – 11:35 Pilsētas ģeogrāfija Asoc. prof. Pēteris Šķiņķis, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes

11:35 – 12:00 Kuldīga. Teritorijas, kas spēj reprezentēt vecpilsētu, optimālās robežas un raksturs Dr.arch. Jānis Lejnieks

12:00 – 12:25 Noteikumu loma pilsētas attīstībā senāk un mūsdienās Dr.arch. Jana Jākobsone, Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja

12:25 – 12:50 Kuldīgas ielu stāsti Dr.sc.soc Ritma Rungule, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore

12:50 – 13:00 Diskusija

13:30 – 13:55 Dažas atziņas par Kuldīgas iedzīvotāju dinamiku 19.–21.gs. Mg. geogr., Kaspars Rasa Kuldīgas attīstības aģentūras direktors

13:55 – 14: 20 Kuldīgas ainava bildēs Mg.geogr Guntis Kalniņš ainavu arhitekts

14:20 – 14:45 Amatniecība Kuldīgā laiku lokos Mg.art Daina Antoniška, Kuldīgas novada muzeja pētnieciskā darba speciāliste

14:45 – 15:10 Lielā Kuldīga – mantojums vai nākotnes vīzija Dr.hab.geogr. Aija Melluma, Latvijas ZA korespondētājlocekle

15:10 – 15:40 Diskusija

 

Krista Jansone,

Kuldīgas novada muzeja

Mārketinga un izglītības nodaļas vadītāja

tel: 26005212