Новости отрасли

Atklās interneta resursu Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno

Tuvojoties Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gada izskaņai, ceturtdien, 26. novembrī  Latvijas Rakstnieku savienības telpās tiks atklāts interneta resurss Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno.

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu programmā Raiņa un Aspazijas gads šo projektu realizē trīs sadarbības partneri – biedrība Atvērtās krātuves, Rakstniecības un mūzikas muzejs un sabiedrība Tilde.

Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno būs pirmais interneta resurss, kas veltīts abiem latviešu dižgariem kopā, un tā mērķis ir atgādināt, pievērst uzmanību un izcelt abu šī gada ievērojamo jubilāru dzīvē un daiļradē sevišķi būtisku laika nogriezni – Šveices trimdas gadus (1906-1920), kam īpaša nozīme ne vien Aspazijas un Raiņa radošajā biogrāfijā un cīņā par Latvijas valstisko neatkarību, bet arī latviešu kultūras topogrāfijas ārpus Latvijas teritorijas apzināšanā.


 

Daina Tabūna,

Rakstniecības un mūzikas muzeja

mājaslapas redaktore

tel. 67221956, 26189425

www.rmm.lv

daina.tabuna@rmm.lv