Новости отрасли

Jāņa Akuratera muzeja atjaunošana

2016.gadā turpinās Jāņa Akuratera muzeja ēkas rekonstrukcijas. Ir plānots, ka Muzeja nams un tā interjera detaļas tiks atjaunotas līdz 2016. gada III ceturksnim, kā to paredz VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) un Memoriālo muzeju apvienības parakstītais partnerības līgums par šo Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana” projektu.

Muzejs atrodas Rīgā O.Vācieša ielā 6a ēkā, kas 1933.gadā celta pēc arhitekta Vernera Vitanda projekta, un kurā 1991.gadā tika atklāts Jāņa Akuratera muzejs. No 2009.gada 1.oktobra Jāņa Akuratera muzejs ir Memoriālo muzeju apvienības sastāvā, un šobrīd tajā apskatāmas piecas telpas, kurās 20.gs.30.gados dzīvoja J.Akuraters ar ģimeni, pēc viņa nāves – dzejnieka ģimene.

Projekts „Jāņa Akuratera muzeja atjaunošana” paredz muzeja ēkas O.Vācieša ielā 6a, Rīgā, atjaunošanu, piemērojot to muzeja funkciju veikšanai un padarot tās kultūras saturu atbilstošu mūsdienu prasībām. Jāņa Akuratera muzeja ēkai, līdztekus nama un tā interjera detaļu atjaunošanai tiks izveidots jauns muzeja apmeklētāju ieejas mezgls, labiekārtota muzeja teritorija, radīti jauni kultūras pakalpojumi muzeja apmeklētājiem, organizēta pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas Karalistes Lillehammeres muzeju apvienību un tās speciālajiem muzejiem.