Новости отрасли

Izglītības programma "Vārds dizainam IV"

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs 2015. gadā no VKKF projektu konkursa “Dizains un arhitektūra” saņēma atbalstu 4500.00 EUR apmērā izglītības programmai “VĀRDS DIZAINAM IV”.

2012. gadā, pateicoties VKKF atbalstam, norisinājās pirmais sarunu cikls “VĀRDS LATVIJAS DIZAINERIEM”. Savukārt 2014. gadā tika mērķtiecīgi izstrādāta vēl plašāka programma ar jaunu konceptu un nosaukumu – “VĀRDS DIZAINAM”, kas stiprina saikni starp dizainu un tā lietotājiem. Šobrīd “VĀRDS DIZAINAM” programma iekļauj sarunu ciklu “VĀRDS LATVIJAS DIZAINERIEM” bez maksas plašai auditorijai, radošās darbnīcas skolēnu grupām “KAS IR DIZAINS?”, DIZAINA DARBNĪCAS PIEAUGUŠAJIEM, kā arī lekcijas studentiem un pieaugušajiem “KLASISKĀS VĒRTĪBAS”. 

Programma ir kļuvusi par visapjomīgāko neformālās izglītības programmu Latvijas Nacionālajā mākslas muzeja struktūrā, kā arī dizaina laukā Latvijā, aptverot dažādas mērķauditorijas – no skolas vecuma bērniem līdz senioriem.

Projekta mērķis

-         Veicināt izpratni par muzeja nozīmi, rosināt interesi par Latvijas un pasaules dekoratīvās mākslas un dizaina liecībām;

-         Veicināt iekļaujoša, mūsdienīga un uz pārmaiņām rosinoša muzeja tēla veidošanos; 

-         Veidot radošās partnerības ar dizaineriem un dažādu nozaru speciālistiem; 

-         Meklēt inovatīvus veidus mākslas un dizaina skaidrošanā sabiedrībai;

 

Ilgtermiņa mērķis ir veidot Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju kā radošu platformu aktuālam dialogam par mākslu un dizainu.

Projekta norise

“VĀRDS LATVIJAS DIZAINERIEM” ciklā tika īstenotas četras sarunu reizes, katrā no tām piedalījās trīs dizaineri. Sarunu tēmas bija: “IKDIENA: dizains, kuru redzam, lietojam ik-dienu”, “IDENTITĀTE: dizainā izmantoti vietējie dabas resursi”, “IEDVESMA: Latvijas dizaineri ārpus Latvijas robežām” un “NOTIKUMS: dizaineru dalība pasaules mēroga dizaina izstādēs un konkursos”. Sabiedrība tika iepazīstināta ar interesantiem prakses piemēriem ne tikai Latvijas, bet arī pasaules kontekstā, rezultātā veicinot viedokļu apmaiņu starp nozares speciālistiem un sabiedrību. Arvien plašāka veidojas “VĀRDS DIZAINAM” sekotāju grupa Youtube.com kanālā, kurā skatāmi videoieraksti no visiem līdz šim notikušajiem “VĀRDS LATVIJAS DIZAINERIEM” pasākumiem.

DIZAINA DARBNĪCĀS PIEAUGUŠAJIEM kopumā piedalījās 80 interesenti. Dalībnieku skaits katrā no četrām darbnīcām ir ierobežots gan pieejamo telpu izmēru dēļ, gan arī lai saglabātu radošu un neformālu gaisotni starp dalībniekiem un pieaicināto dizaineri. Darbnīcu saturs tika veidots no diskusijām, eksperimentiem, praktisku darbu individuāli un grupās. Dizaineri uzstājās ar sagatavotu prezentāciju par savu zīmolu, atklāja veiksmes un grūtības realizētajos projektos. Piemēram, produktu dizaineris Raimonds Cīrulis runāja par savu personīgo pieredzi, strādājot pie objektiem, kuriem pasaulē nav analogu, dalījās ar atziņām un pārsteidza dalībniekus ar inovatīvām idejām – produktu modelēšanas paņēmieniem. Notika arī rotu dizaineres Annas Faniginas darbnīca, kuras darbi ir skatāmi arī muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā. Darbnīcas ietvaros dalībnieki guva iespēju klātienē uzzināt rotu tapšanas procesu, kā arī pašiem radīt savu rotu no sudraba un kristāliem.

Lekcijas “KLASISKĀS VĒRTĪBAS” apmeklēja vairāk nekā 177 interesentu. Vairākums dalībnieku, pateicoties zinātnieku, vēsturnieku un pētnieku sagatavotajām lekcijām, ko papildināja vizuālie materiāli un faktu materiāls, iepazina Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja pastāvīgo ekspozīciju no jauna skatupunkta, kā arī guva izpratni par Latvijas dekoratīvās mākslas un dizaina liecībām. Lekciju tēmas iedvesmoja dizaina vēstures pētniekus un interesentus turpināt izzināt interesanto 30.- 40. gadu mākslas dzīvi Latvijā un norādīja uz aktuālo interesi par dizainu Latvijā.  

Katrā no desmit radošām darbnīcām “KAS IR DIZAINS?” piedalījās 15 - 20 skolēni no dažādām Latvijas skolām, būtiski, ka ne tikai no Rīgas skolām, bet arī no Garkalnes, Ķekavas, Alsungas, Ērgļiem u.c. pilsētu skolām. Sadarbojoties skolēniem, skolotājiem, muzeja pedagogam un pieaicinātam dizaina jomas pārstāvim, programma sniedza ne tikai jaunas teorētiskās zināšanas un iespēju labāk sagatavoties mākslas priekšmetu olimpiādēm, bet arī uzzināt par prakses iespējām dizaina jomā. Tās ietvaros skolēni iepazinās ar reklāmas, modes, produktu un grafikas dizaina nozari. Lūk, kā nodarbību novērtēja Rīgas 10. vidusskolas skolotāja, kas ar savu klasi piedalījās darbnīcā: “Skolotājiem ir svarīgi skolēnus iepazīstināt ar muzeju, it īpaši apmeklēt nodarbības “Kas ir dizains?”, kuras vada profesionāli dizaineri un muzeja speciālisti, to var pielīdzināt mācību stundai skolā, tikai ārpus ierastās vides, skolēni gūst neatsveramu pieredzi, iepazīstot ne tikai muzeja eksponātus, bet arī pašus tā autorus.”. Būtiski, ka skolotāji ar programmu tika iepazīstināti muzejā organizētos semināros, kas sniedza iespēju rūpīgāk iepazīties ar piedāvājumu un izvērtēt to, pirms pieteikt klasi šai nodarbībai.

Mērķtiecīgi meklējot jaunus ceļus, kā īstenot iekļaujošu izglītību - mākslas valodas un izpratnes apguves veidus cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tika radīts izziņas un izpētes materiālu komplekts taktilā formā un braila rakstā. Tas tapis sadarbībā ar taktilās grafikas speciālisti Terēzu Landru un dizaineri Ievu Pastari, lai turpmāk palīdzētu orientēties pastāvīgajā ekspozīcijā, akcentējot spilgtākos dekoratīvās mākslas un dizaina priekšmetus.

Rezultāti, secinājumi

Pielietojot pētījuma metodi – anketēšanu, tika ņemti vērā apmeklētāju ieteikumi un viņu vajadzības, rezultātā no apmeklētāju un dalībnieku puses tika uzslavēta gan tēmu izvēle, gan arī programmas regularitāte. Uzklausot profesionāļu viedokļus, jāsecina, ka projektam ir iespēja attīstīties un paplašināt pasākumu norises formas un saturu. Sabiedrībā vēl arvien ir daudz jautājumu par dizaina jomu un jūtama liela interese gan par pašmāju procesiem, gan pasaules pieredzi. Iespēja tikties ar dizaineriem klātienē vai noskatīties pasākumu video ierakstus internetā ir viens no veidiem, kā plašam interesentu lokam ļaut ielūkoties dziļāk vietējos dizaina procesos.

Ko par VĀRDS DIZAINAM IV domā dalībnieki?

Liepājas mākslas skolas skolotāja: ““Kas ir dizains?” nodarbība muzejā bija jauka un ļoti nepieciešama tādiem mākslas skolas skolēniem no Liepājas, kā mums. Ļoti noderīga informācija un praktiska nodarbība ar dizaineri. Šādā veidā var intensīvāk apgūt dizaina vēsturi un inovācijas.”

Ieva: “Dizaina darbnīcas pieaugušajiem sniedz iespēju iepazīt dizainerus, kuri ir aktīvi tirgū un veiksmīgi attīstījuši savu zīmolu. Man kā studentam ir svarīgi uzzināt citu dizaineru pieredzes stāstus, kā viņi rada dizainu, arī pašam apgūt jaunas prasmes, atraisīt radošumu.”

Mārtiņš: “Paldies! Vārds Latvijas dizaineriem ir lielisks pasākums, prieks redzēt un dzirdēt lieliskus cilvēkus dizaina nozarē!”