Новости отрасли

Linu novākšanas kombains - Lauksaimniecības muzeja jaunieguvums

2016.gadā Latvijas Lauksaimniecības muzejs piedalījās VKKF izsludinātājā mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma” ar projektu – iepirkums -“Linu novākšanas kombains”.

Linkopība ir viena no tām lauksaimniecības nozarēm, kas diemžēl mūsdienās ir zaudējusi savu popularitāti un ražošanas apjomus. Līdz ar to nav saglabājusies arī tehnika , kas nodrošināja šo ražošanas procesu.

Pēc nopietniem un ilgstošiem meklējumiem Līvānu novadā tomēr atradās viens linu novākšanas kombains tehniski labā kārtībā.

Kombains  paredzēts garšķiedras linu plūkšanai, galviņu atpogaļošanai un atpogaļoto linu stiebriņu sasiešanai kūlīšos vai izklāšanai uz lauka.

Latvijā galvenokārt tika lietota linu novākšanas tehnika un traktortehnika. Ar kombainu tehnoloģiju viena agregāta gājienā (traktors  MTZ 80 + LKV-4A + piekabe 2PTS-4 ),  lini tiek noplūkti, sēklu daļa nosukāta un linu jucekņa veidā padota piekabē, bet linu stiebriņi izklāti lentēs tālākai tilināšanai.  Agregāta ražīgums dienā bija 5 ha.

Lai arī muzejā pašreiz darbojas plaša izstāde par linu apstrādi, kurā ir apskatāmi visi linu apstrādes darba rīki, ieskaitot lielo tilta mīstīklu, taču nebija neviena  tehnikas vienības, kas atspoguļotu linu novākšanu vēlākā periodā- kolhozu un padomju saimniecību laikā. Tas bija  iztrūkstošais posms pilnīgākai linkopības  nozares darbības atspoguļošanai.  

Projekta finansējums ir 500 EUR.

VKKF procentuālais atbalsta apjoms projektam – 100% .

Projekta īstenošanas termiņš no 01.03.2016 -18.04.2016.g.

Projekta administrāciju veica VTUA .