IzvēlneAizvērt

Par Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu

Latvijas Muzeju biedrības Gada balva (sākotnēji ar nosaukumu "Zelta Puteklis") tiek pasniegta kopš 2009. gada un tā ir vienīgais muzeju nozares sasniegumu apbalvojums Latvijā. Tā ir ikgadējs muzeju nozares konkurss, kura mērķis ir apzināt un izcelt izcilākos muzejiskos sasniegumus, veidot muzeju darba pozitīvu rezonansi sabiedrībā un veicināt labo praksi, lai nodrošinātu muzeju nozares ilgtspējīgu attīstību.

LMB Gada balvas žūrijas komisija 2020. gadā – Zane GrīnvaldeJānis ŠiliņšTatjana RaičiņecaInga Surgunte un Rasma Pīpiķe. Žūrija izvērtēs 51 pieteikumu nominācijās: Gada ieguldījums nacionālo vērtību saglabāšanā, Izglītojošs projekts muzejā, Gada izstāde, Gada ekspozīcija un Gada publikācija. Kā arī ir izskatīs iesniegtos 3 pieteikumus Mērijas Grīnbergas balvai.
 
Līdz 2019.gadam konkursa kārtībā vērtētie muzeju projekti tika godināti astoņās nominācijās (“Gada tematiskā izstāde”, “Gada mākslas izstāde”, “Gada ekspozīcija”, “Izglītojošs projekts muzejā”, “Gada publikācija”, “Muzeja pieejamības projekts”, “Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā” un “Muzeja inovācijas projekts”), izceļot to kvalitāti, pieejamību un nozīmi sabiedrībā.
 
2019.gadā Latvijas Muzeju biedrības valde veidoja diskusijas ar nozares ekspertiem, kuru laikā tika analizēta un izvērtēta balvas norise. Rezultātā tika izveidoti jauni balvas nolikumi Latvijas Muzeju biedrības Gada balvai 2020 un Gada balvai 2021. To mērķis ir pilnīgāk un objektīvāk apzināt un izcelt muzejiskos sasniegumus un izcilības. Tika arīizstrādāti jauni mērķi apbalvošanas cereminijas organizēšnai, lai celtu tās kvalitāti.

2020.gada balvas nolikumā tika samazināts nomināciju skaits. Muzeji ir aicināti iesniegt 2019.gadā realizētos projektus piecās nominācijās: “Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā”, Izglītojošs projekts muzejā, Gada izstāde, Gada ekspozīcija un Gada publikācija (monogrāfija, filma u.c.). Katrai nominācijai izveidoti atsevišķi kritēriji. Ar nolikumu iespējams iepazīties šeit: Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas 2020 nolikums.

Savukārt LMB Gada balvas 2021 nolikumā nav nomināciju, un visi pieteikumi balvai tiks vertēti pēc vienotiem kritērijiem: orģinalitāte, aktualitāte, vienotība un kvalitāte, sociālā loma, ilgtspēja un lietojamība. Ar nolikumu iespējams iepazīties šeit: Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas 2021 nolikums. Šis nolikums paredz arī citas būtiskas izmaiņas balvas pieteikumu iesniegšanā un izvērtēšanā. Muzeji ir aicināti iesniegt pieteikumus balvai četras reizes gadā, ik pa ceturksnim, un pirmo reizi balvas vēsturē tiks organizētas žūrijas komisijas vizītes uz muzejiem, lai novērtētu pieteiktos muzeju proejktus klātienē.

Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas 2020 un 2021 pretendentus izvērtēs īpaši veidota žūrijas komisija, kurā darbosies Latvijas Muzeju biedrības valdes locekļi un pieaicināti eksperti.