IzvēlneAizvērt

Par Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu

Ir noslēdzies LMB Gada balvas žūrijas darbs pie LMB Gada balva 2021 izvērtēšanas. LMB Gada balva 2021 pirmo reizi ir atšķirīga no iepriekšējiem gadiem. 2020. gada muzeju projektus aicinājām iesniegt, izvērtējot atbilstību pieciem kritērijiem: oriģinalitāte, aktualitāte, vienotība un kvalitāte, sociālā loma, ilgtspēja un lietojamība.

LMB Gada balvas žūrijas komandu veidoja pieci dažādu jomu profesionāļi: viens pārstāvis no LMB valdes un četri pieaicinātie žūrijas pārstāvji atbilstoši konkrētām profesionālajām jomām: Inga Surgunte, Tatjana Raičiņeca, Rasma Pīpiķe, Zane Grīnvalde un Jānis Šiliņš.

LMB gada balvas 2021 uzvarētāji tiks paziņoti š.g. 28. jūlijā. Precīza informācija par balvas pasniegšanu sekos, izvērtējot valstī noteiktos drošības pasākumus.

 

LMB Gada balvai 2022 ir mainīta projektu iesniegšanas kārtība.

Sākotnēji plānotā projektu iesniegšana trīs reiz gadā tiek atcelta. LMB valde kopā ar žūrijas komisijas pārstāvjiem, izvērtējot situāciju, ko radījusi Covid-19 pandēmija, lēmusi projektu iesniegšanu noteikt visu gadu. Tādēļ radot šī gada muzeju projektus, aicinām tos iesniegt līdz 2021. gada 31. decembrim, atbilstoši nolikumam un aizpildīt LMB Gada balvas pieteikuma anketu.

 

LMB Gada balvas vēsture un jaunumi

2019. gadā Latvijas Muzeju biedrības valde veidoja diskusijas ar nozares ekspertiem, kuru laikā tika analizēta un izvērtēta balvas norise. Rezultātā tika izveidoti jauni nolikumi Latvijas Muzeju biedrības Gada balvai 2020 un Gada balvai 2021. To mērķis bija pilnīgāk un objektīvāk apzināt muzejiskos sasniegumus un izcilības. Tika arī izstrādāti jauni mērķi apbalvošanas ceremonijas organizēšanai, lai celtu tās kvalitāti.

Kā pāreju uz jauno LMB Gada balvas izvērtēšanu, LMB valde lēma 2020. gada balvas nolikumā samazināt nomināciju skaitu: Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā, Izglītojošs projekts muzejā, Gada izstāde, Gada ekspozīcija un Gada publikācija (monogrāfija, filma u.c.). Katrai nominācijai tika izveidoti atsevišķi vērtēšanas kritēriji. 

LMB Gada balvas 2021 nolikumā nav nomināciju, un visi pieteikumi balvai ir izvērtēti pēc vienotiem kritērijiem: oriģinalitāte, aktualitāte, vienotība un kvalitāte, sociālā loma, ilgtspēja un lietojamība. 

Līdz 2021. gada 15. janvārim muzeji iesniedza projektus, kas radīti 2020. gadā. Ir noslēdzies žūrijas darbs pie projektu vērtēšanas un LMB Gada balvas 2021. uzvarētājs tiks paziņots š.g. 1. jūlijā.

Ir atvērta iespēja pieteikt muzeju pieteikumus LMB Gada balvai 2022 par projektiem, kas tiek radīti un publicēti šajā – 2021. gadā. Pieteikumu iesniegšana noteikta līdz 2021. gada 31. decembrim.