IzvēlneAizvērt


Mūsdienu bibliotēkā sadzīvo abas grāmatas – digitālā un drukātā. Projekta mērķis ir izveidot nodarbību pamatskolas skolēniem par to, cik ilgtspējīga ir drukātās grāmatas un digitālo ierīču ražošana, izmantošana un utilizācija. Nodarbības saturs balstīts vides eksperta Jāņa Brizgas un poligrāfijas vēsturnieka Arta Ērgļa tēmas izpētē. Sākotnējais nolūks bija radīt klātienes nodarbību ar izlaušanās spēles elementiem, bet pandēmijas ietekmē radīta arī tiešsaistes izlaušanās istaba. Nodarbība un spēle veicina ilgtspējīgu patēriņu, informējot par industriju tumšajām pusēm un dodot praktiskus padomus, kā, ikdienā lasot drukātus un digitālus tekstus, mazināt negatīvo ietekmi.

Tēmas izpēte atklāja, ka gan drukātu, gan digitālu informācijas nesēju  dzīves cikls rada ne tikai vides un piesārņojuma riskus (IAM6, IAM13, IAM14, IAM15), bet arī  liek domāt par šo preču ražošanā lietoto resursu izcelsmi (IAM16), raktuvēs un rūpnīcās nodarbināto darba apstākļiem un labklājību (IAM3, IAM8, IAM11). Būtiskas pozitīvas izmaiņas var panākt tikai ar patēriņa ieradumu un tam sekojošu ražošanas prakšu maiņu (IAM12).