IzvēlneAizvērt

29.03

Jaunā Latvijas Muzeju biedrības sadaļa “Ilgtspēja muzejos” veicina izpratni, sarunas un zināšanas par dažādiem ilgtspējīgas attīstības aspektiem

Latvijas Muzeju biedrība šī gada sākumā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu ir izveidojusi jaunu sadaļu savā mājaslapā: ilgtspēja muzejos. Tajā apkopoti gan izglītojoši materiāli muzejiem par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), gan jau īstenoti muzeju projekti, kas pievēršas dažādiem ilgtspējīgas attīstības aspektiem.

 

Sadaļai ir divi mērķi: veicināt izpratni, pārdomas un sarunas kolēģu vidū un rādīt apmeklētājiem, ka muzeji ir vieta, kur gūt zināšanas par dabai un cilvēkiem draudzīgiem dzīvošanas un saimniekošanas veidiem.

 

Sadaļa IAM Latvijas muzejos 

Muzeji kā spēcīgas kultūrizglītības iestādes var sniegt nozīmīgu atbalstu visdažādākajām auditorijām ilgtspējīgas attīstības izzināšanā un izpratnē. Šajā sadaļā apkopoti aktuāli un jau notikuši Latvijas muzeju projekti, katrs atrodams zem tam visatbilstošākā Ilgtspējīgas attīstības mērķa. 

Muzeju nozarei tā ir iespēja mācīties un iedvesmoties citam no cita, kā arī reprezentēt šajā jomā kopīgi paveikto. Muzeju apmeklētājiem tas būs ērts pakalpojumu apkopojums, interesējoties par ilgtspējīgas attīstības tēmu apguvi neformālās izglītības laukā.

Ikviens no 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir skaidrots Latvijas Nacionālā attīstības plāna no 2021. līdz 2027. gadam kontekstā. Kodolīgie mērķu apraksti, ko speciāli projektam radījis Pārresoru koordinācijas centrs, var kalpot kā atsevišķs mācību materiāls.

Aicinām kolēģus un sadarbības partnerus iesaistīties satura veidošanā! Sadarbība un partnerība ir ietverta IAM 17, un, tikai tai īstenojoties, ir iespējams sasniegt visus pārējos 16 mērķus!

 

Sadaļa Muzejiem par IAM

Šajā sadaļā ir atrodamas ziņas par aktuālām izglītības iespējām, kā arī jau notikušu pasākumu ieraksti, viedokļu raksti un pētījumi. 

Arī turpmāk LMB turpinās piedāvāt tālākizglītības iespējas muzeju profesionāļiem, izzinot dažādus ilgtspējīgas attīstības aspektus un to sasaisti ar muzeju darbu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta darbam, ko varam paveikt tikai paši – Globālo mērķu lokalizēšanai jeb skaidrošanai Latvijas kontekstā. 

 

Atbalsta 

Valsts Kultūrkapitāla fonds, IIC , LAPAS, LR Pārresoru koordinācijas centrs, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija