IzvēlneAizvērt

25.02

Latvijas Muzeju biedrības valde aicina biedrus uz ikgadējo kopsapulci

2021. gada 25. februārī Latvijas Muzeju biedrības valde aicina biedrus uz ikgadējo kopsapulci, kas šogad notiks nevis klātienē, bet gan izmantojot tiešsaistes platformu zoom. Biedru kopsapulcē atskatīsimies uz 2020. gada izaicinājumiem, paveikto un jaunumiem, kā arī stāstīsim par 2021. gada plāniem, aktivitātēm, profesionālās pilnveides iespējām. Kopā pārrunāsim muzeju nozarei nozīmīgus  jautājumus.

Ir ļoti svarīgi, lai biedru kopsapulcē piedalās katrs biedrs, tādēļ aicinām pieteikt savu dalību, aizpildot anketu šajā saitē.

 

LMB biedru kopsapulces dienas kārtība:

 1. LMB  valdes priekšsēdētājas Zanes Grīnvaldes atskaite par valdes darbu 2020. gadā: paveiktais, lielākie izaicinājumi, realizētie projekti.
 2. Revīzijas komisijas ziņojums par LMB 2020. gada darbu.
 3. LMB sagatavotais 2021. gada aktivitāšu plāns.
 4. LMB sagatavotais 2021. gada budžeta plāns.
 5. 2021. gada projekti.
 6. LMB komunikācijas speciālistes Annijas Saukas ziņojums par muzeji.lv darbību un tās papildinājumiem 2020. gadā: muzeju katalogs – Annija Sauka; Latvijas Skolas soma, projekta vadītāja Elīna Bērziņa; Ilgtspēja muzejos, projekta vadītāja Inga Surgunte.
 7. LMB valdes locekļu Elīnas Vikmanes un Katrīnas Kūkojas ieceres par muzeju speciālistu profesionālo pilnveidi 2021. gadā.
 8. Grozījumi Muzeju likumā, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Una Sedleniece.
 9. Latvijas Muzeju biedrības devītā valdes locekļa ievēlēšana – kandidāts Medicīnas Vēstures muzeja Krājuma nodaļas vadītāja Ilze Lementujeva.
 10. Muzeji un administratīvi teritoriālā reforma.
 11. Ieteikumi par izmaiņām LMB statūtos.
 12. Citi biedrībai un muzeju nozarei būtiski jautājumi.