IzvēlneAizvērt

10.03

LEKCIJA par rīcību ar kultūras mantojumu krīzes situācijās

Starptautiskās organizācijas – UNESCO, ICOMOS un ICOM reaģējot uz notikumiem Ukrainā ir sniegušas paziņojumus, atgādinot par starptautiskajiem dokumentiem, kas nosaka mantojuma aizsardzību bruņotu konfliktu laikā. Plūdi Eiropā 2021. gada vasarā ir parādījuši, ka, ņemot vērā klimata pārmaiņas, ir jāstiprina atmiņas institūciju kapacitāte katastrofu risku pārvaldībā. 

Ņemot vērā globālos apdraudējumus ar ko šobrīd saskaramies, kā arī to pieredzi, ar kuru jau strādā citas valstis kultūras mantojuma jomā, ņemot vērā dažādus apdraudējumus (klimats pārmaiņas, plūdu riskus, ugunsgrēkus), Latvijas Restauratoru biedrība un ICOMOS Latvija aicina uz diskusiju par kultūras mantojuma institūciju gatavību glābt kolekcijas un kultūras mantojuma objektus ārkārtas situācijā.

 

Lekcija notiks 2022. gada 10. martā 16.00 platformā Zoom. Spiest šeit, lai pievienotos.

Meeting ID: 845 7013 8002

 

Lekcijā:

  1. Pasaules pieredze rīcībā ar kultūras mantojuma krīzes situācijā
  2. Latvijas Nacionālās Bibliotēkas pieredze ieviešot rīcības plānu
  3. Zilā vairoga komisija

Lektore: Katrīna Kukaine, ICOMOS Latvija, Latvijas Nacionālā Bibliotēka

 

Pagājušajā gadā ICOMOS Latvija priekšsēdētāja Katrīna Kukaine piedalījās sadarbībā ar Starptautisko kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centru (ICCROM) rīkotajās apmācībās “Kultūras mantojuma katastrofu risku pārvaldība”. 

Aicinām piedalīties visus ieinteresētos kultūras mantojuma saglabāšanas speciālistus, it īpaši, krājuma glabātājus un restauratorus! 

 

Aicinām iepazīties ar paziņojumiem:

UNESCO

ICOM

ICOMOS

un Konvenciju par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā.